Quan hệ giữa mồi và tập tính cá

Spread the love
Rate this post

Thực tế trong nghề câu, chúng ta thấy rằng cá tiếp xúc với mồi thông qua cả năm giác quan: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ này thông qua việc bắt mồi của cá.

Thính giác

Cá có thể phát hiện mồi thông qua thính giác của chúng. Khi chúng nghe tiếng động, các loại cá tham ăn sẽ lao đến khu vực có tiếng động để tìm mồi. Đặc điểm này thường được thấy ở các loài cá sống tầng mặt trong sông. Vì vậy, khi muốn câu các loại cá này, người ta thường đập cần câu xuống nước để gây sự chú ý đến cá. Khi đó, cá tham ăn này sẽ nghĩ rằng có thức ăn rơi xuống nước và sẽ lao đến bắt mồi.

Tuy nhiên, cũng có một số loài cá rất sợ tiếng động. Khi đó, chúng sẽ lánh xa vùng có tiếng động. Do đó, khi câu những loài cá này, chúng ta không nên gây ồn, để cá không sợ và dám bắt mồi.

Thị giác

Đa số các loài cá có thị giác kém phát triển. Điều này bởi vì chúng sống trong môi trường nước có độ trong không cao và ánh sáng bị giảm dần theo độ sâu. Nhiều loài cá sống tầng sâu thậm chí không có khả năng nhìn thấy. Tuy nhiên, có một số loài cá có khả năng nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách tương đối xa, khoảng 50m.

Trong nghề câu, để cá dễ phát hiện mồi, chúng ta thường đưa mồi gần khu vực có cá xuất hiện và di chuyển mồi lên xuống, tới lui để gây sự chú ý và kích thích cá bắt mồi.

Một điều cần lưu ý, người câu không nhìn thấy cá dưới nước nhưng cá có thể phát hiện ra người câu. Do sự khác biệt về chiết suất giữa nước và không khí, ánh sáng đi qua lớp bề mặt tiếp xúc sẽ bị khúc xạ. Điều này làm cho cá có thể phát hiện ra người câu. Do đó, khi câu cá, chúng ta cần chú ý tránh để cá phát hiện mình.

Khứu giác

Cá cũng có khả năng phát hiện mồi thông qua khứu giác.