Các quy định bắt buộc đối với tàu cá có hiệu lực từ năm 2020

Spread the love
Rate this post

Từ năm 2020, các tàu cá phải tuân thủ các quy định bắt buộc mới. Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra những quy định cụ thể về việc đánh dấu tàu cá.

Đánh dấu tàu cá

Theo quy định, trước ngày 01 tháng 01 năm 2020, các tàu cá phải thực hiện đánh dấu như sau:

Tàu cá có chiều dài từ 06 mét đến dưới 12 mét

Đối với tàu cá khai thác thủy sản trong khoảng chiều dài từ 06 mét đến dưới 12 mét, toàn bộ cabin của tàu phải được sơn màu xanh. Trường hợp tàu không có cabin, toàn bộ phần mạn khô của tàu cũng phải được sơn màu xanh.

Tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét

Các tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét phải sơn toàn bộ cabin màu vàng. Nếu tàu không có cabin, toàn bộ phần mạn khô của tàu cũng phải được sơn màu vàng.

Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên

Đối với các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, toàn bộ cabin phải được sơn màu ghi sáng. Nếu tàu không có cabin, toàn bộ phần mạn khô của tàu cũng phải được sơn màu ghi sáng.

Lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Ngoài việc đánh dấu tàu cá, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra quy định về việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá.

Tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên

Theo đó, các tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên phải được lắp đặt thiết bị giám sát trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét

Đối với tàu làm nghề lưới kéo và câu cá ngừ đại dương có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét, việc lắp đặt thiết bị giám sát phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét

Tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp đặt thiết bị giám sát trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Trách nhiệm của thuyền trưởng

Ngoài việc tuân thủ quy định về đánh dấu và lắp đặt thiết bị giám sát, thuyền trưởng còn có một số trách nhiệm khác.

Theo quy định, thuyền trưởng phải đảm bảo thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác để báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần. Ngoài ra, thuyền trưởng còn phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng.

Trang chủ – Cungnuoi.com

[Trang chủ - Cungnuoi.com](https://cungnuoi.com)