Chích cá bằng điện gây chết người thì chịu mức phạt gì?

Spread the love
Rate this post

Trong các vùng có nhiều kênh rạch và sông nước, hành vi chích điện để đánh bắt cá vẫn phổ biến và dễ bắt gặp. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản, môi trường và sức khỏe con người.

Phương thức đánh bắt cá bằng điện

Để chích điện bắt cá, người ta thả hai điện cực cách nhau một khoảng đủ xa và sau đó phóng xung điện mạnh để tạo điện trường trong nước. Điện trường này sẽ tác động tới cá ở vùng giữa và vùng gần hai điện cực. Thông thường, cá sẽ bị sốc điện và nếu điện cực mạnh hoặc phóng kéo dài, cá có thể bị tê liệt hoặc chết.

Mức xử phạt đối với hành vi đánh bắt cá bằng điện

Theo Luật thủy sản 2017, hành vi sử dụng dòng điện hoặc xung điện để khai thác thủy sản là vi phạm và bị nghiêm cấm. Mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định 42/2019/NĐ-CP:

  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
  • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản.

Ngoài ra, có thể áp dụng các hình thức phạt bổ sung như tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ, tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành vi đánh bắt cá bằng điện cũng có thể bị coi là tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt tù cao nhất có thể lên đến 10 năm.

Do đó, chích điện để bắt cá không chỉ bị xử lý hành chính mà còn có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu gây chết người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng. Việc tuân thủ Luật thủy sản và không sử dụng các phương pháp vi phạm pháp luật sẽ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường và sức khỏe con người.

Trang chủ – Cungnuoi.com