Cá nước mặn có thể sống trong nước ngọt?

Spread the love
Rate this post

Bạn có biết rằng cá vàng chỉ có thể sống trong nước ngọt? Điều này được xác định bởi bảng phân loại sinh vật học NBII của Mỹ. Tuy nhiên, nhóm cá rộng muối lại có khả năng thích nghi rất cao và có thể sống cả trong nước mặn như ở biển và nước ngọt như ao, hồ, sông suối.

Nhóm cá rộng muối

Nhóm cá rộng muối được chia làm 2 loại chính: cá biển và cá sông. Cá biển là loài sinh ra trong nước ngọt nhưng lại trải qua hầu hết cuộc đời ở biển và chỉ quay lại nước ngọt để sinh sản. Phân nhóm này bao gồm cá hồi, cá trích, cá tầm, cá ốt-me và cá vược.

Ngược lại, cá sông thường sống ở các vùng nước ngọt và chỉ di cư vào nước mặn để đẻ con. Loài cá chình Bắc Mỹ là một ví dụ, theo Cục Hải sản và Ngư nghiệp Mỹ. Các loài cá trong nhóm này có thể sống trong nước ngọt và nước mặn tuỳ thuộc vào giai đoạn sống của chúng.

Cá hẹp muối

Phần lớn các loài cá khác chỉ có thể sống trong môi trường nước ngọt và rất nhạy cảm đối với thay đổi nồng độ muối. Những loài này được gọi chung là cá hẹp muối (stenohaline fish). Cá vàng là một trong số đó. Nếu nồng độ muối trong môi trường sống của chúng vượt quá 0,05%, cá nước ngọt sẽ không thể sống sót.

Thích nghi với môi trường sống

Khi chuyển cư, cả cá rộng muối và cá hẹp muối đều cần thời gian để cơ thể thích nghi với nồng độ muối khác lạ so với môi trường sống quen thuộc. Tuy nhiên, cá rộng muối có khả năng cân bằng giữa nồng độ muối trong cơ thể với môi trường xung quanh bằng cách kết hợp các nồng độ muối của các môi trường sống với từng giai đoạn sống khác nhau.

Vì vậy, dù cá ngừ cũng thuộc nhóm cá hẹp muối nhưng chỉ có thể tồn tại trong nước mặn, còn cá vàng chỉ sống trong nước ngọt.

Trên trang web Trang chủ – Cungnuoi.com, bạn có thể tìm thêm nhiều thông tin hữu ích về các loài cá và cách chăm sóc chúng.