Thông tin liên hệ:

    • Địa chỉ: Đông Hòa, Phú Yên
    • Tel: 0394049473
    • Email: cungnuoitom@gmail.com
    • Giờ làm việc: Từ 6H – 21H (T2-CN)

    Fanpage: