Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Đông Hòa, Phú Yên
  • Tel: 0394049473
  • Email: [email protected]
  • Giờ làm việc: Từ 6H – 21H (T2-CN)

Fanpage: