Môi trường nuôi cấy không liên tục – Bí mật giúp vi sinh vật phát triển

Rate this post

Vi sinh vật là những loài có khả năng sinh trưởng ở rất nhiều môi trường khắc nghiệt. Chúng có thể tồn tại trong miệng núi lửa nóng chảy, ở các vùng Nam Cực lạnh giá hay dưới đáy đại dương áp suất cao. Sự sinh trưởng của vi sinh vật diễn ra liên tục để thích nghi với môi trường xung quanh. Hiện nay, công nghệ nuôi cấy vi sinh vật đang phát triển với sự tăng trưởng về số lượng và chất lượng.

Khám phá môi trường nuôi cấy liên tục

Môi trường nuôi cấy liên tục là nơi các chất dinh dưỡng được thêm vào đồng thời các sản phẩm chuyển hóa cũng được loại bỏ. Vi sinh vật trong môi trường này phát triển mạnh mẽ ở hai giai đoạn quan trọng, gồm pha lũy thừa và pha cân bằng. Môi trường sống của chúng không có pha tiềm phát và ổn định nhờ sự tồn tại của các enzym cảm ứng.

Môi trường nuôi cấy liên tục cung cấp liên tục các chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải. Điều này giúp quá trình nuôi cấy hiệu quả hơn và sinh khối tăng lên đáng kể. Không chỉ sản xuất sinh khối, môi trường nuôi cấy liên tục còn giúp thu được các hợp chất sinh học như enzim, axit amin, kháng sinh, hoocmôn và protein đơn bào.

Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì?

Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không loại bỏ sản phẩm chuyển hóa. Vi sinh vật trong môi trường này trải qua 4 giai đoạn: pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong.

  • Pha tiềm phát: Vi sinh vật chuẩn bị cho quá trình sinh trưởng bằng cách tổng hợp vật chất.
  • Pha lũy thừa: Số lượng tế bào gia tăng vô cùng mạnh mẽ và đạt đến mức tối đa.
  • Pha cân bằng: Số lượng tế bào ổn định, quá trình sinh trưởng và trao đổi chất giảm dần.
  • Pha suy vong: Số lượng tế bào giảm do chất dinh dưỡng cạn kiệt và chất độc tăng lên.

Điểm giống và khác nhau giữa môi trường nuôi cấy liên tục và không liên tục

Cả môi trường nuôi cấy liên tục và không liên tục đều bắt đầu từ giai đoạn tiềm phát, tiếp theo là giai đoạn lũy thừa và giai đoạn cân bằng. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt đáng chú ý:

  • Môi trường nuôi cấy không liên tục không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không loại bỏ sản phẩm chuyển hóa, trong khi môi trường nuôi cấy liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng và thải bỏ sản phẩm.
  • Vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục sẽ tự phân hủy, trong khi vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy liên tục không bị phân hủy.
  • Đường cong sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục diễn ra qua 4 giai đoạn, trong khi đối tượng nuôi cấy liên tục chỉ có pha lũy thừa.

Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? – Trả lời câu hỏi

Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi sản phẩm chuyển hóa. Qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về sự phát triển của vi sinh vật trong môi trường này. Để kiểm tra kiến thức của bạn, VUIHOC có một câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến môi trường nuôi cấy không liên tục. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu câu trả lời và rèn luyện kỹ năng Sinh học một cách tốt nhất.