Phản ứng NH3 + O2 → NO + H2O | NH3 ra NO

Rate this post

Những bí mật về phản ứng những chất thần kỳ này!

Bạn có biết rằng phản ứng giữa NH3 và O2 có thể tạo ra NO và H2O? Đây là một phản ứng hóa học hết sức thú vị và hữu ích trong nhiều ứng dụng khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu về những điều bí mật và công thức phản ứng này thông qua bài viết dưới đây.

Phương trình phản ứng NH3 ra NO

Trước khi đi vào chi tiết phản ứng, chúng ta cùng nhìn vào phương trình phản ứng cơ bản này: NH3 + O2 → NO + H2O. Qua phản ứng này, NH3 (amôniac) sẽ phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra NO (nitơ-monoxit) và H2O (nước).

Điều kiện phản ứng NH3 ra NO

Để phản ứng này xảy ra, cần phải có những điều kiện đặc biệt như sau:

  • Nhiệt độ: 850 – 900oC
  • Xúc tác: Bạch kim (Pt) hoặc Fe2O3, Cr2O3

Bản chất của các chất tham gia phản ứng

Bản chất của NH3 (Amoniac)

  • Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò là chất khử.
  • Nitơ (N) trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất là -3, do đó NH3 có tính khử mạnh và tác dụng được với O2.

Bản chất của O2 (Oxi)

  • Trong phản ứng trên, O2 là chất oxi hóa.

Tính chất hóa học của NH3

Amoniac có tính bazơ yếu

Amoniac có tính bazơ nên dung dịch amoniac làm cho quỳ tím chuyển màu xanh và dung dịch phenolphthalein từ màu trong suốt sang màu hồng. Điều này giúp chúng ta nhận biết sự có mặt của amoniac thông qua thử nghiệm đơn giản. Amoniac cũng có khả năng phản ứng với nước và axit để tạo thành muối amoni.

Amoniac có tính khử mạnh

Do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất là -3, amoniac có tính khử mạnh. Amoniac có thể phản ứng với O2, Cl2 và các oxit của kim loại để tạo ra các sản phẩm mới.

Tính chất hóa học của O2

Oxi, với khả năng nhận thêm 2 electron, có tính oxi hoá mạnh và thường tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim (trừ vài trường hợp như Au, Pt, và halogen). Oxi cũng tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.

Trang chủ – Cungnuoi.com

Trên website Trang chủ – Cungnuoi.com, chúng ta có thể tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích về những phản ứng hóa học thú vị như phản ứng NH3 ra NO. Hãy truy cập website để khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích và đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày.

Trang chủ – Cungnuoi.com