NaOH – Chất lượng nước và khí O2 mới sau phản ứng

Rate this post

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng hóa học của chất NaOH (Natri Hiđroxit). Natri Hiđroxit, còn được gọi là NaOH, là một bazơ mạnh và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về tính chất hóa học và vật lí của NaOH, cùng với những phản ứng và hiện tượng xảy ra sau khi nó tham gia vào các quá trình hóa học.

Phản ứng và hiện tượng xảy ra

Khi NaOH bị điện phân nóng chảy, phản ứng hóa học xẩy ra theo công thức sau: NaOH ⟶ H2O + Na + O2. Sau phản ứng, chúng ta sẽ thấy xuất hiện chất rắn màu trắng là Natri (Na) và khí Oxi (O2), làm sủi bọt khí.

Tính chất hóa học của NaOH

NaOH là một bazơ mạnh, khi thử nghiệm với quỳ tím, nó sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh. Ngoài ra, khi thử nghiệm với dung dịch phenolphtalein, nó sẽ làm cho dung dịch chuyển sang màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của NaOH bao gồm:

 • Phản ứng với axit tạo thành muối và nước: NaOH + HCl → NaCl + H2O.
 • Phản ứng với oxit axit như SO2, CO2: 2 NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O, NaOH + SO2 → NaHSO3.
 • Phản ứng với axit hữu cơ tạo thành muối và thủy phân este, peptit.
 • Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới: 2 NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2↓.
 • Tác dụng với kim loại lưỡng tính như Al và Zn tạo thành muối và khí Hiđro: 2 NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑, 2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2↑.
 • Tác dụng với hợp chất lưỡng tính như Al(OH)3 và Al2O3 tạo thành muối mới và nước.

Tính chất vật lí của NaOH

NaOH là một chất rắn không màu có khả năng hút ẩm mạnh. Chất này tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt. Dung dịch NaOH có tính nhờn, có khả năng làm bục vải, giấy và gây ăn mòn da.

Bài tập vận dụng liên quan

 1. Đáp án: NaOH là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.
 2. Đáp án: Dung dịch tạo thành sau phản ứng không làm thay đổi màu quỳ tím.
 3. Đáp án: Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2, ta có thể sử dụng CO2.
 4. Đáp án: Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2, ta sử dụng dung dịch H2SO4.
 5. Đáp án: Dung dịch NaOH và KOH không làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein, nhưng có thể tác dụng với axit và oxi axit tạo thành muối và nước.

Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm và thông tin liên quan đến NaOH, hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để tìm hiểu thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và tư vấn chuyên môn.