Kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao (nuôi tôm 2 giai đoạn)

Rate this post

Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh 02 giai đoạn đã được áp dụng từ nhiều năm trước đã khẳng định mang lại hiệu quả kinh tế cao so với nuôi 01 giai đoạn. Đặc biệt với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trong thâm canh và siêu thâm canh mật độ cao, mục đích nhằm rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Giai đoạn 1- giai đoạn ương

Chuẩn bị hệ thống ao ương

Hệ thống ao ương gồm ao lắng thô, ao lắng sẵn sàng và ao ương. Ao lắng thô được sử dụng để trữ nước và xử lý nước bằng Vimekon và Cap 2000. Trong ao lắng thô có sẵn các dãy ngăn cách nhằm làm sạch nước. Ao lắng sẵn sàng được sử dụng để lọc nước qua Vimekon và Chlorine để đảm bảo hạn chế tối đa các mầm bệnh. Ao ương có diện tích khoảng 5% tổng diện tích ao nuôi và được thiết kế dạng ao nổi.

Ưu điểm của nuôi tôm trên ao nổi là diện tích nhỏ, giúp thu gom chất thải dễ dàng và giảm chi phí sử dụng hóa chất xử lý môi trường.

Ao Ong

Ao San Sang

Ao Uong

Chọn giống

Việc chọn giống tôm rất quan trọng và nên được thực hiện ở các công ty uy tín và có nguồn gốc rõ ràng. Việc xét nghiệm giống cũng cần được thực hiện để đảm bảo chất lượng và kiểm tra vi khuẩn.

Giai đoạn II- Giai đoạn nuôi tôm thương phẩm

Thiết kế hệ thống khu nuôi

Hệ thống khu nuôi gồm các ao lắng thô, ao lắng sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, mương cấp và mương xả nước. Cần đảm bảo diện tích và độ sâu của ao nuôi phù hợp, kết hợp với hệ thống quạt nước, máy thổi khí đáy và lưới che.

So do he thong ao

Kỹ thuật nuôi tôm thương phẩm

Chuẩn bị ao nuôi bằng cách bắt đầu vệ sinh, khử trùng, và gây màu nước trước khi san tôm. Cần chuẩn bị môi trường ao nuôi tốt bằng cách duy trì pH, độ kiềm và các chỉ tiêu môi trường trong giới hạn thích hợp và ổn định.

Thu hoạch và bảo quản

Khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm, có thể thu hoạch bằng cách mở cống hoặc lưới kéo. Cần chú ý các yếu tố như thời gian thu hoạch, vệ sinh và bảo quản tôm sau khi thu hoạch.

Biện pháp phòng trị một số bệnh trên tôm thẻ chân trắng

Bệnh chậm lớn do vi bào tử trùng và hội chứng tôm chết sớm EMS là những bệnh phổ biến và gây thiệt hại lớn cho tôm nuôi. Vi khuẩn và vi rút gây bệnh cần được kiểm soát bằng cách áp dụng các biện pháp vệ sinh và điều trị thích hợp.

Bệnh EHP

Gan tụy tôm

Tôm EHP

Để phòng và điều trị bệnh, cần kiểm soát môi trường ao nuôi và sử dụng các sản phẩm sinh học phù hợp. Chúng ta cũng cần chú ý đến các bệnh truyền nhiễm qua vi khuẩn và vi rút và áp dụng các biện pháp vệ sinh tốt.