Máy sục khí khuyếch tán cho ao tôm

Spread the love
Rate this post

(Nghĩa Ngô Trọng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa)

Đối với ao nuôi diện tích nhỏ và nuôi tôm với mặt đất dày, người ta thường dùng máy sục khí khuyếch tán để hỗ trợ cho việc sử dụng máy sục khí quạt guồng nhằm gia tăng oxy trong ao. Hệ thống sục khí khuyếch tán là một trong những máy sục khí sử dụng máy nén khí hoặc máy thổi khí để cung cấp khí hoặc khuyếch tán không khí.

Những bong bóng nhỏ này nổi lên qua cột nước, tạo ra một vùng bề mặt rộng cho sự khuyếch tán oxy từ không khí bên trong các bong bóng vào trong nước. Đường ống có lỗ thông hay các dụng cụ khác tương tự để giải phóng các bọt khí vào trong nước. Khí oxy có thể được dùng thay vì không khí.

Tuy nhiên, các hệ thống khuyếch tán không khí có nhược điểm là hiệu suất kém ở các ao nước nông, vì thời gian lưu lượng của bong bóng trong nước quá ngắn nên khuyếch tán ít oxy vào trong nước. Hơn nữa, các hệ thống này không phù hợp cho các ao nuôi lớn bởi vì chiều dài ống quá dài và sử dụng nhiều ống khuyếch tán.

Ban KHKT

Source: Trang chủ – Cungnuoi.com