Hiệu quả mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn bằng công nghệ BIÒLOC gắn tiêu thụ sản phẩm năm tại huyện hải hậu tỉnh Nam Định

Spread the love
Rate this post

Nam Định – Một tỉnh ven biển với tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi các đối tượng mặn lợ như tôm, nhuyễn thể và các loại cá biển. Để tìm hướng phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường, nhưng vẫn phải phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển chung của ngành. Việc áp dụng các tiến bộ của Khoa học Công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng là một định hướng phát triển quan trọng của ngành.

Gần đây, Chi cục Thủy sản Nam Định đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thực hiện mô hình “Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ biofloc gắn tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Bắc”. Mô hình này đã giúp người nuôi tìm ra một hướng đi mới, áp dụng công nghệ nuôi mới, hình thành liên kết chuỗi giá trị và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Theo kế hoạch, năm 2021, Chi cục Thủy sản Nam Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng triển khai nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 1 ha cho 3 hộ nuôi. Sau khi chọn điểm và hộ nuôi, đã tiến hành tập huấn và cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chi tiết quy trình nuôi tôm cho các hộ nuôi.

Giai đoạn 1, tôm ương được nuôi từ 20-25 ngày với mật độ nuôi 1.200 con/m2. Sau đó, chuyển sang ao nuôi đã được xử lý và cấy Biofloc để nuôi giai đoạn 2, tôm tiếp tục được nuôi từ 63-65 ngày với mật độ nuôi 120 con/m2. Sau hơn 3 tháng nuôi, cỡ thu hoạch trung bình là 50 con/kg; tỷ lệ sống trung bình đạt 77,3%; năng suất trung bình đạt 20,16 tấn/ha; lãi ròng hơn 600.000.000 đồng/ha.

Ông Nguyễn Cảnh Danh – một trong những người nuôi tham gia mô hình cho biết: Quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn bằng công nghệ Biofloc có nhiều ưu điểm so với các mô hình nuôi thâm canh truyền thống. Mô hình này giúp giảm rủi ro bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất và tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, do sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, đã nhận được rất nhiều đơn vị thu mua, ký hợp đồng bao tiêu, đảm bảo đầu ra ổn định.

Với những ưu việt của công nghệ và hiệu quả mang lại của mô hình này, Chi cục Thủy sản Nam Định đang tuyên truyền và chia sẻ thông tin đến các tổ chức và cá nhân nuôi trồng thủy sản trong tỉnh, nhằm góp phần phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Mai Đăng Nhân – Chi cục Thủy sản Nam Định