Làm sao để nuôi tôm càng xanh toàn đực?

Rate this post

Tôm càng xanh là một loại thủy sản phổ biến ở Việt Nam. Nhưng tôm càng xanh toàn đực có kích thước lớn hơn và tăng trưởng nhanh hơn so với tôm cái. Tôm đực còn có tính “gia trưởng” cao, làm “thủ lĩnh” của đàn tôm và phát triển vượt trội so với những con tôm khác.

Tuy nhiên, khi nuôi chung tôm cái và tôm đực, kích thước và tỷ lệ sống của chúng sẽ chênh lệch. Vì vậy, để nâng cao năng suất, việc chuyển giới tôm càng xanh sang đực đã trở nên phổ biến. Dưới đây là một số phương pháp giúp chuyển giới tôm càng xanh.

Dùng hormon chuyển giới

Phương pháp này sử dụng hormon 17α-methyltestosterol (17MT) để chuyển giới. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của phương pháp này rất thấp vì hormon nhân tạo khác với hormon tự nhiên của tôm. Do đó, phương pháp này không được khuyến nghị.

Tạo tôm cái giả bằng phương pháp vi phẫu

Phương pháp này loại bỏ hoàn toàn tuyến đực trước khi tôm biệt hóa giới tính. Tuy nhiên, phương pháp này khá khó thực hiện và tốn nhiều thời gian. Tỉ lệ chuyển giới thành công cũng không cao.

Tiêm iRNA để chuyển giới

Phương pháp này dựa trên việc ức chế hoạt động của gen IAG trong tôm càng xanh. Việc tiêm iRNA vào tôm sẽ làm tôm chuyển thành cái giả. Phương pháp này có tỷ lệ thành công cao và có thể áp dụng trên quy mô lớn. Sợi đôi RNA sau khi tiêm sẽ bị loại bỏ sau 7 ngày và không gây di chứng cho đời sau.

Việc chuyển giới cho tôm càng xanh có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phương pháp tạo tôm cái giả và cho sinh sản với tôm đực là an toàn và hiệu quả nhất. Việc thực hiện chuyển giới từ giai đoạn tôm chưa biệt hóa giới tính sẽ đảm bảo chất lượng và năng suất tôm nuôi thương phẩm sau này.

Trang chủ – Cungnuoi.com.