Ứng dụng Map4D GIS Platform – Bí quyết tăng sản lượng nuôi tôm ở Bến Tre

Spread the love
Rate this post

Bên Tre là tỉnh miền Trung được biết đến với nền kinh tế chủ yếu là nuôi trồng thủy sản. Gần đây, tỉnh này đã áp dụng công nghệ cao vào việc phát triển các mô hình nuôi tôm. Một dự án mới đang được triển khai là ứng dụng Map4D GIS Platform để số hóa và quản lý nuôi tôm công nghệ cao trên một diện tích lớn.

Số liệu thống kê đáng chú ý

Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản Bến Tre, trong tháng 9 năm 2023, diện tích nuôi trồng thủy sản đã vượt kế hoạch đạt 1.067 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng này ước đạt 36.678 tấn, chiếm 72,02% so với kế hoạch. Điều này cho thấy sự đột phá trong việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm tại Bến Tre.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh Bến Tre
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh Bến Tre

Sản lượng thuỷ hải sản tăng cao nhờ ứng dụng công nghệ cao

Trong lĩnh vực nuôi tôm nước lợ, các hình thức nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh và siêu thâm canh đã đạt diện tích 850 ha trong tháng 9 năm 2023, với tổng sản lượng tôm đạt 7.732 tấn. Các loại tôm khác như tôm quãng canh, tôm rừng và tôm lúa cũng đang phát triển bình thường.

Tuy nhiên, do đang vào mùa mưa với nhiều cơn mưa kéo dài, nhiệt độ và độ mặn đột ngột giảm, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh đốm trắng.

Trong lĩnh vực cá tra thâm canh, diện tích thả giống mới trong tháng 9 năm 2023 đã đạt 70 ha, với tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 25.040 tấn.

Về tôm càng xanh, việc thả giống đang được tiến hành, và ước thu hoạch trong tháng 9 là 205 tấn.

Đối với nhuyễn thể, sản lượng nhuyễn thể thu hoạch trong tháng 9 đạt 2.301 tấn, đạt 82,26% so với kế hoạch. Các đối tượng nuôi khác như cá lóc, cá điêu hồng, cá lăng nuôi lồng bè đang phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập cho các người nuôi.

Giá trị thuỷ hải sản cân bằng và ổn định

Mặc dù sản lượng thủy sản ổn định, thị trường tôm nước lợ vẫn đang đối mặt với giá thấp, gây khó khăn cho kinh tế người dân. Giá tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg dao động từ 74 nghìn đến 76 nghìn đồng/kg; loại 40 con/kg, giá dao động từ 102 nghìn đến 107 nghìn đồng/kg. Giá tôm sú đã giảm so với tháng 8 năm 2023, dao động từ 130 nghìn đến 135 nghìn đồng/kg loại 40 con/kg; từ 145 nghìn đến 150 nghìn đồng/kg loại 30 con/kg.

Các con số về giá cá tra nguyên liệu dao động từ 25.500 đến 26.500 đồng/kg. Giá bán tôm càng xanh nguyên liệu dao động từ 300 nghìn đến 320 nghìn đồng/kg, loại 1012 con dao động từ 200 nghìn đến 220 nghìn đồng/kg. Giá nghêu thịt dao động từ 16 nghìn đến 25 nghìn đồng/kg cỡ nghêu 40-80 con/kg.

Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa và quản lý nuôi tôm công nghệ cao

Với mục tiêu phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên diện tích 4.000 ha, tỉnh Bến Tre đã sử dụng dữ liệu ngành thủy sản để thực hiện dự án ứng dụng Map4D GIS Platform. Đây là một nền tảng công nghệ cao giúp số hóa và quản lý việc nuôi tôm.

Map4D GIS platfom được chú trọng ứng dụng trong mô hình nuôi tôm công nghệ cao tỉnh Bến Tre
Map4D GIS platfom được chú trọng ứng dụng trong mô hình nuôi tôm công nghệ cao tỉnh Bến Tre

Ứng dụng này giúp tỉnh Bến Tre dễ dàng quản lý diện tích nuôi tôm công nghệ cao, từ việc định vị và theo dõi con tôm, đến việc ghi nhận và phân tích dữ liệu nuôi trồng. Điều này giúp người nuôi tôm có thể đưa ra quyết định thông minh, từ việc điều chỉnh thức ăn cho tôm đến việc ứng phó với các yếu tố thời tiết.

Định hướng tương lai

Trên tuyến đường phát triển, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tập trung quản lý và thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ người nuôi, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn người nuôi về các quy định và tiêu chuẩn nuôi tôm công nghệ cao.

Tổ chức kiểm tra và duy trì đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng là một mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, công tác quản lý môi trường và ATTP sẽ được chú trọng và cải thiện thường xuyên để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản tại Bến Tre.

Đọc thêm: Trang chủ – Cungnuoi.com