VỀ CHÚNG TÔI

MỤC ĐÍCH:

Nơi trao đổi, thảo luận về các vấn đề nuôi tôm, hỗ trợ bà con nuôi tôm.

GIÁ TRỊ:

Kết nối, tổng hợp và chọn lọc những thông tin hữu ích để bà con tiếp cận.

MỤC TIÊU:

Là trang chuyên cung cấp thông tin về các vấn đề thường gặp khi nuôi tôm.

MONG MUỐN:

Bà con nuôi tôm đạt được kết quả tốt nhất.