Bài viết về cách phòng và trị bệnh cho tôm

Rate this post

Bệnh do ngoại ký sinh trùng Zoothamnium

– Tác nhân gây bệnh

Epistylis, Zoothamnium, Tokophrya, Acineta, Vorticella là những loại ký sinh trùng đơn bào dạng hình loa kèn. Chúng có thể sống đơn lẻ hoặc hình thành tập đoàn, kích thước nhỏ từ 60 – 100 μm.

– Dấu hiệu bệnh lý

  • Tôm yếu, hoạt động khó khăn.
  • Vỏ, phần phụ, mang tôm được bám đầy sinh vật.
  • Sinh vật bám gây cản trở sự hoạt động và làm mất chức năng hô hấp của tôm, đặc biệt gây tác hại lớn ở ấu trùng tôm và tôm nhiễm bệnh virus.

Tôm bị bệnh sinh vật bám phủ đầy toàn thân

Tôm bị bệnh sinh vật bám phủ đầy toàn thân

Hình 1. A,B- Epistylis và Zoothamnium ký sinh trên phần phụ của tôm (mẫu tươi); C-FEpistylis và Zoothamnium ký sinh trên mang của tôm (mẫu mô học); G-I- Tôm bị bệnh sinh vật bám phủ đầy toàn thân.

– Phân bố và lan truyền bệnh

Bệnh thường gặp ở giai đoạn phát triển của tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh.

– Phòng và trị bệnh

  • Lọc và khử trùng nguồn nước.
  • Phun hoá chất Formalin vào bể, ao ương.

Bệnh giun tròn ở tôm

– Tác nhân gây bệnh

Ấu trùng của giun tròn Ascarophis sp là loại giun tròn thuộc họ Rhabdochonidae, bộ Spirudidea. Kích thước của ấu trùng rất nhỏ, chỉ 0,3 – 0,4mm (Hình 2A,B). Bào nang ấu trùng có kích thước 0,1 x 0,2mm.

Ký sinh trong mang tôm

Hình 2. A,B- ấu trùng giun tròn Ascarophis sp ký sinh trong mang tôm ở Quảng Nam (mẫu thu 7/2002); C- bào nang ấu trùng giun tròn trong mang tôm (mẫu cắt mô học của tôm nuôi ở Nghệ An- 2002).

– Dấu hiệu bệnh lý

Ấu trùng giun tròn ký sinh trong mang tôm, gây hại đến sự thở của tôm và ký sinh trong ruột tôm. Tuy nhiên, giun tròn không gây chết tôm, chỉ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng.

– Phân bố và lan truyền bệnh

Kiểm tra một ao nuôi tôm ở Quảng Nam (7/2002), tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun tròn là 100% và cường độ nhiều ấu trùng trong mang tôm. Tôm nuôi trong ao lớn chậm, có màu đen xám, và có nhiều sinh vật bám trên vỏ, mang và phần phụ. Giun tròn có thể là một trong những nguyên nhân làm tôm yếu và phát triển chậm.

– Phòng trị bệnh

Để phòng trị bệnh giun tròn ở tôm, bà con nên áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp và lấy nước vào ao nuôi tôm qua ao lắng lọc đã xử lý.


Phòng trị bệnh cho tôm là một phương pháp hiệu quả để hạn chế tôm nhiễm ký sinh trùng, bị bệnh giun tròn hoặc bị bất kỳ bệnh nào khác. Tôm khỏe mạnh sẽ phát triển tốt hơn. Để biết thêm thông tin về các giải pháp nuôi tôm khỏe và hiệu quả, bà con hãy liên hệ đến Biogency qua HOTLINE 0909 538 514.

Xem thêm: Bệnh ký sinh trùng 2 tế bào ở tôm Gregarinosis.