Quản lý Độ Kiềm trong ao nuôi tôm hiệu quả

Rate this post

Nguồn: Internet

Trong ao nuôi tôm, độ kiềm đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất và chất lượng tôm. Đặc biệt, độ kiềm ảnh hưởng đến quá trình lột xác, sinh trưởng của tôm cũng như môi trường nuôi trồng thủy sản.

Độ Kiềm là gì?

Độ Kiềm đo nồng độ bazơ trong nước, được tính theo đơn vị CaCO3 mg/L. Độ Kiềm được tính bằng phương trình:

Kiềm = [HCO3-] + 2[CO32-] + [OH-] – H+

Để nuôi tôm thẻ chân trắng, độ kiềm thích hợp nên ở mức 80 – 180 CaCO3 mg/L, trong khi đó, độ kiềm trong ao tôm sú là 80 – 160 CaCO3 mg/L, và đối với tôm càng thì ở mức 60 – 100 CaCO3 mg/L.

Ổn định độ Kiềm bằng cách nào?

Để ổn định độ kiềm, cần xác định và kiểm tra nồng độ kiềm trong ao tôm liên tục trong ngày. Công việc này có thể được thực hiện bằng các thiết bị từ Hanna Instruments như Checker HI775 và HI755 cho nước ngọt, HI772 cho nước mặn, hoặc các thiết bị đo quang phổ như HI83303-02 và IRIS HI801-02.

Sau khi xác định được độ Kiềm và tính ổn định trong môi trường nuôi, có thể tăng độ Kiềm bằng cách sử dụng vôi, dolomite, soda, hoặc giảm độ Kiềm bằng axit hữu cơ, đường, phương pháp sục khí. Nếu ao nuôi có Kiềm thấp, cần áp dụng phương pháp xử lý đáy bằng phân sinh học hoặc các loại vôi.

Tác hại của độ Kiềm không ổn định

Độ Kiềm không ổn định có thể gây giảm hệ đệm làm pH giao động không ổn định, ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình sinh trưởng của tôm. Ngoài ra, độ Kiềm không ổn định còn ảnh hưởng đến quá trình khử ammonia, nitrit, nitrat và các yếu tố dinh dưỡng cần thiết khác cho tôm, gây ra tình trạng thiếu hoặc thừa dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sinh sản và quá trình lột xác của tôm.

Nguyên nhân khiến độ Kiềm tăng và giảm

Nguyên nhân khiến độ Kiềm tăng cao có thể do mật độ tảo cao, chỉ số pH cao, vi sinh vật chuyển hóa ammonia và nitrite, tôm sử dụng khi lột xác và hóa chất sử dụng trong nuôi tôm. Trong khi đó, độ Kiềm giảm thấp có thể do ốc, vẹm, hến, nhiễm thể 2 mảnh ăn tảo và hấp thụ muối cacbonat, hoặc đáy ao bị nhiễm phèn, đóng rong, tảo.

Với việc quản lý độ Kiềm trong ao nuôi tôm hiệu quả, sẽ giúp tạo ra một môi trường nuôi trồng thủy sản tốt, đảm bảo sự phát triển và sinh trưởng của tôm.

Truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để biết thêm thông tin chi tiết về ao nuôi tôm và các biện pháp quản lý hiệu quả.