BÀI CA CÁ TÔM HOÀNG HÔN

Spread the love
Rate this post

Nắng trải trên bầu trời xanh
Gió mang hương thơm đến tận cùng
Sóng ngân lời ru êm đềm
Ôi à ới a ôi à

Một ngày mới tươi vui đón chào
Lo gì đâu ta, đời chỉ thế thôi
Thuyền trôi theo gió, dẫu sóng dữ
Ta vẫn kiên trì, chèo đi thôi

HÒ DÔ KÉO LÊN CÁ TÔM

Làng ta vui ca mừng rỡ sớm hôm
Hò dô kéo lên, ước mơ tràn đầy
Ngoài kia tôm cá đang chờ mong

Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca mừng rỡ sớm hôm
Hò dô kéo lên, ước mơ tràn đầy
Ngoài kia tôm cá đang chờ mong

Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô, kéo lưới lên

Một ngày lại trôi qua vui vẻ
Lo gì đâu ta, đời chỉ thế thôi
Thuyền trôi theo gió, dẫu sóng dữ
Ta vẫn kiên trì, chèo đi thôi – Hò hơ hò hơ hò

HÒ DÔ KÉO LÊN ƯỚC MƠ

Ngoài kia tôm cá đang chờ mong
Kìa tôm cá đang chờ mong

Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca mừng rỡ sớm hôm
Hò dô kéo lên, ước mơ tràn đầy
Ngoài kia tôm cá đang chờ mong
Kìa tôm cá đang chờ mong

Từng đoàn thuyền trở về phía mặt trời
Dòng người vội vã giữa biển khơi

Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca mừng rỡ sớm hôm
Hò dô kéo lên, ước mơ tràn đầy
Ngoài kia tôm cá đang chờ mong
Kìa tôm cá đang chờ mong

Lên 1 tone: Hò dô kéo lên cá tôm
Làng ta vui ca mừng rỡ sớm hôm
Hò dô kéo lên, ước mơ tràn đầy
Ngoài kia tôm cá đang chờ mong
Kìa tôm cá đang chờ mong

Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô, kéo lưới lên
Dô hò dô