Xử lý chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh

Spread the love
Rate this post

Trong nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh, nước thải từ hoạt động nuôi tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng hòa tan, chất hữu cơ lơ lửng và có thể chứa các chất kháng sinh, hóa chất diệt khuẩn và vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, quy trình xử lý nước thải trong nuôi tôm thường tập trung vào việc loại bỏ chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng và tiến hành khử trùng để giảm tác động đến môi trường.

Xử lý nước thải bằng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Nước thay từ ao và nước xiphon sẽ được lọc để tách chất rắn lơ lửng. Sau đó, nước được đưa vào bể xử lý sinh học. Bể lọc sinh học sẽ sục khí tích cực và nhờ vào vi sinh vật trong bùn hoạt tính, các chất hữu cơ hòa tan sẽ được chuyển hóa thành các chất vô cơ không độc hoặc sinh khối vi khuẩn. Nước sau khi qua bể lọc sinh học sẽ được chuyển qua bể lắng để tách bùn, sau đó chuyển qua bể khử trùng diệt khuẩn và tuần hoàn tái sử dụng hoặc thải ra môi trường.

Xử lý nước thải bằng xử lý sinh học
Hình 1: Sơ đồ xử lý nước thải bằng xử lý sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp ao sinh học

Phương pháp ao sinh học dựa trên việc phân hủy sinh học các chất hữu cơ bằng vi sinh hữu ích và các loài thủy sản ăn chất cặn lắng hữu cơ như cá rô phi, sò, nghêu. Hệ thống xử lý bằng ao sinh học được thiết kế gồm nhiều ao kế tiếp nhau có chức năng khác nhau, trong đó ao lắng và ao xử lý sinh học là hai ao quan trọng. Ao lắng giữ lại chất lơ lửng trước khi nước thải được đưa vào ao xử lý sinh học, trong khi ao xử lý sinh học phân hủy chất hữu cơ lơ lửng bằng vi sinh vật và các loài thủy sản như cá rô phi, cá nâu và sò.

Các quá trình sinh học trong ao sinh học
Hình 2: Sơ đồ các quá trình sinh học xảy ra trong ao sinh học

Áp dụng công nghệ biofloc để xử lý nước tại nguồn

Công nghệ biofloc được áp dụng để xử lý nước thải bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn dị dưỡng. Vi khuẩn dị dưỡng phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi thành sinh khối cơ thể của chúng. Việc cung cấp nguồn carbon bên ngoài như mật đường vào ao nuôi giúp vi khuẩn dị dưỡng phát triển mạnh mẽ, làm sạch nước ao và giúp giảm lượng nước thải phát sinh. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn cần xử lý lượng nước xiphon nhỏ phát sinh.

Phương pháp ao sinh học kết hợp ao lắng và hầm biogas

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đề xuất quy trình xử lý nước thải nuôi tôm siêu thâm canh bằng phương pháp ao sinh học kết hợp ao lắng và hầm biogas. Hệ thống bao gồm bồn lắng để lắng chất lơ lửng, hầm biogas để xử lý bùn lắng từ nước xiphon, chuỗi ao sinh học và ao khử trùng. Nước xiphon được lọc để tách cặn bùn, cặn bùn sau đó được xử lý trong hầm biogas để giảm tải sinh học cho ao xử lý sinh học. Nước thải từ ao xử lý sinh học được chuyển qua ao khử trùng để khử trùng trước khi đưa ra môi trường.

Hệ thống ao xử lý sinh học kết hợp ao lắng và hầm bioga

Lợi ích của quá trình tuần hoàn nước

Áp dụng quy trình tuần hoàn nước trong nuôi tôm giúp hạn chế nhiễm mầm bệnh từ môi trường bên ngoài vào ao nuôi và ngăn chặn sự lây lan mầm bệnh từ ao nuôi ra môi trường. Ngoài ra, chất lượng nước ổn định và các thông số môi trường không bị dao động bất thường. Quy trình này cũng giúp giải quyết vấn đề thiếu nước cấp tại các khu vực không đảm bảo chất lượng nước để nuôi tôm.

Trong việc xử lý chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh, các phương pháp như xử lý sinh học, áp dụng công nghệ biofloc và sử dụng hệ thống ao sinh học kết hợp ao lắng và hầm biogas đều mang lại hiệu quả và lợi ích cho môi trường nuôi tôm.