Sóc Trăng: Ngành tôm đạt thành tựu tích cực

Spread the love
Rate this post

thu hoạch tôm
Ảnh: ST

Tăng diện tích, sản lượng

Theo Sở NN&PTNT Sóc Trăng, trong năm 2023, diện tích thả nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh hơn 53.500 ha, vượt gần 5% so kế hoạch. Điều đáng chú ý là tôm thẻ chân trắng chiếm hơn 40.000 ha, tôm sú đạt 13.440 ha. Diện tích tôm nuôi thâm canh và bán thâm canh chiếm hơn 94% tổng diện tích nuôi. Trong khi đó, diện tích nuôi tôm ao lót bạt tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ các biện pháp khống chế thiệt hại, tỷ lệ tôm nuôi bị tổn thất đã giảm xuống dưới 4,7%. Sản lượng tôm nuôi ước đạt trên 206.300 tấn, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, các hợp tác xã và hộ nuôi tôm ở Sóc Trăng đang chuyển từ hình thức nuôi tôm truyền thống bằng ao đất sang nuôi tôm trong ao lót bạt. Hình thức nuôi tôm hai, ba hay nhiều giai đoạn kết hợp với việc lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động đã chứng tỏ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này giúp tôm nuôi đạt kích cỡ lớn, năng suất và chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

ao tôm
Ảnh: ST

Ngoài ra, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thách thức, tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra một số mô hình sinh kế nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình tôm – lúa là một ví dụ, giúp giảm sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác lúa, sử dụng tài nguyên nước hợp lý theo mùa, giảm thiểu lão hóa vùng nuôi tôm và tạo điều kiện cho nuôi trồng bền vững. Mô hình này có chi phí đầu tư thấp và lợi nhuận khá, đồng thời cung cấp thu nhập đa dạng cho người dân thông qua việc kết hợp nuôi tôm, cá tự nhiên. Hiện nay, mô hình tôm – lúa đã phát triển ở huyện Mỹ Xuyên với quy mô khoảng 17.700 ha.

Trong thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác và liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Điều này nhằm tạo vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn, giúp liên kết với các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng chú trọng thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, nhà mạng và nhà bán lẻ, nhà phân phối trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ.

Nhân rộng các mô hình mới

Năm 2024, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu diện tích thả nuôi tôm nước lợ là 50.320 ha, sản lượng đạt 215.000 tấn. Để đạt được mục tiêu này, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017. Công tác thanh tra và kiểm tra sẽ được tiếp tục nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi tôm. Hợp tác xã sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo vùng sản xuất nguyên liệu lớn theo các quy chuẩn an toàn như VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP… để nâng cao chất lượng sản phẩm. Công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ sẽ được khuyến khích để ngành tôm tiếp nhận và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về công nghệ nuôi tôm sẽ được cải tiến để chuyển giao kiến thức một cách kịp thời và hiệu quả. Các mô hình mới và các giải pháp, công nghệ nuôi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu cũng sẽ được nhân rộng. Công tác quan trắc và cảnh báo môi trường sẽ được tăng cường, nhằm giúp người nuôi giảm thiểu thiệt hại do thời tiết bất lợi. Nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất cũng sẽ được nâng cao.

Truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để cập nhật thêm thông tin về ngành tôm và những bí quyết nuôi tôm hiệu quả.

Thái Thuận