Phân loại Tôm càng xanh và đặc điểm của chúng

Spread the love
Rate this post

Hình thái của tôm càng xanh có sự khác biệt trong ao nuôi và trong môi trường tự nhiên. Trong ao nuôi hay trong khai thác tự nhiên, chúng ta thường gặp hai dạng tôm càng, được gọi là tôm càng xanh và tôm càng lửa.

Vòng đời của tôm càng xanh

Tôm càng xanh có vòng đời rõ ràng với bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, hậu ấu trùng và tôm trưởng thành. Tôm trưởng thành sống ở vùng nước ngọt, có tính năng sinh sản và giao phối trong nước ngọt. Sau đó, chúng di cư ra vùng nước lợ có độ mặn từ 6-18%o để ấu trùng nở ra và sống phù du trong nước lợ. Khi tôm con hoàn thành 11 lần lột xác, chúng dần dần di chuyển vào vùng nước ngọt.

Sinh trưởng và phát triển

Tôm càng xanh có sự sinh trưởng không liên tục, với tốc độ tăng trưởng nhanh sau mỗi lần lột xác. Tốc độ sinh trưởng của tôm đực và cái gần như tương đương nhau cho tới khi đạt kích cỡ 35-50g, sau đó khác nhau rõ theo giới tính. Tôm đực sinh trưởng nhanh hơn tôm cái và có thể đạt trọng lượng gấp đôi tôm cái trong cùng một thời gian nuôi.

Khi tôm cái bắt đầu thành thục (khoảng 40g, hay 140-150cm chiều dài) thì tốc độ sinh trưởng giảm, vì nguồn dinh dưỡng chủ yếu tập trung cho sự phát triển của buồng trứng. Trong quá trình nuôi tôm càng xanh, thường có hiện tượng phân đàn khá rõ, ngay cả trong cùng một nhóm giới tính. Kích thước của tôm có thể đạt 40-50g trong thời gian 4-5 tháng nuôi. Kích cỡ tôm lớn nhất được ghi nhận ở Ấn Độ là 470g, Thái Lan 470g và Việt Nam 434g.

Chu kỳ lột xác của tôm càng xanh

Chu kỳ lột xác của tôm càng xanh phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng, tình trạng sinh lý, điều kiện dinh dưỡng và môi trường. Tôm nhỏ có chu kỳ lột xác ngắn hơn so với tôm lớn.

Quá trình lột xác của tôm càng xanh diễn ra nhanh chóng chỉ trong khoảng 3-5 phút. Khi lớp vo mới hình thành dần dưới lớp vo cũ, tôm tìm nơi vắng và giàu oxy để lột vỏ. Khi lớp vo cũ lột đi, tôm tăng trưởng và trở nên lớn hơn với lớp vo mới còn mềm và co giãn được. Sau đó, lớp vo mới cứng dần và tôm hoạt động lại bình thường.

Kết luận

Tôm càng xanh là một loài tôm phổ biến với vòng đời rõ ràng và tốc độ sinh trưởng nhanh. Việc hiểu rõ về chu kỳ lột xác và quy trình phát triển của loài tôm này sẽ giúp chúng ta nuôi tôm hiệu quả. Để biết thêm thông tin về tôm càng xanh và các vấn đề liên quan, hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com.