Tổng quan nuôi tôm thẻ chân trắng trên thế giới và Việt Nam

Spread the love
Rate this post

Nuôi tôm thẻ chân trắng đã trở thành một ngành nuôi trồng phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự phát triển của ngành nuôi tôm thẻ chân trắng trên thế giới và ở Việt Nam.

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên thế giới

Khoảng những năm 1980, tôm thẻ chân trắng bắt đầu được nuôi trồng (FAO Fishery Statistic, 2011). Từ năm 1992, nuôi tôm thẻ chân trắng đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, tuy nhiên chủ yếu tập trung ở các nước Nam Mỹ (Wedner & Rosenberry., 1992). Sau đó, nhiều nước Châu Á cũng đã bắt đầu nuôi loại tôm này, và sản lượng tôm thẻ chân trắng trên thế giới liên tục tăng nhanh. Đến năm 2010, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt khoảng 2,7 triệu tấn (FAO, 2011). Trung Quốc là quốc gia có sản lượng cao nhất, đạt khoảng 1,3 triệu tấn vào năm 2012 (GOAL, 2012). Dự kiến, sản lượng tôm thẻ chân trắng sẽ đạt khoảng 6 triệu tấn vào năm 2015 (GOAL, 2012).

Tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam

Tôm thẻ chân trắng được đưa vào Việt Nam từ năm 2001 và đã trải qua giai đoạn nuôi thử nghiệm tại một số công ty. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Việt Nam có hạn chế phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng do lo ngại về lây bệnh cho tôm sú. Từ năm 2006, ngành thủy sản đã cho phép nuôi tôm chân trắng tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, nhưng cấm nuôi tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đầu năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS về việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh phía Nam. Từ đó, diện tích và sản lượng tôm thẻ chân trắng ngày càng tăng lên. Dự kiến đến năm 2015, sản lượng tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam sẽ đạt khoảng 449.500 tấn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010).

Hiện nay, tôm thẻ chân trắng được nuôi với hình thức thâm canh, năng suất đã tăng từ 2.980 kg/ha vào năm 2005 lên 4.460 kg/ha vào năm 2012. Thành phần diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chủ yếu tập trung ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, chiếm khoảng 94% tổng diện tích nuôi trồng nước ta.

Tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên thế giới và ở Việt Nam đang có những triển vọng tích cực và đầy hứa hẹn.