Tiêu chuẩn Global Gap: Bảo đảm an toàn và bền vững cho sản phẩm nông nghiệp

Rate this post

Việc đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm mà người tiêu dùng trên toàn thế giới đang mua là an toàn và được sản xuất có trách nhiệm là một nhiệm vụ quan trọng. Để đảm bảo điều này, các chương trình chứng nhận bên thứ ba đã được thiết lập. Một trong số đó là tiêu chuẩn Global Gap – một tổ chức phi chính phủ chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp trên toàn cầu.

Nguồn gốc của tiêu chuẩn Global Gap

GlobalGAP xuất phát từ một sáng kiến của một nhóm nhà bán lẻ châu Âu, với tên gọi EUREPGAP vào những năm 2007. Sáng kiến này được thiết lập nhằm giải quyết mối quan tâm của người tiêu dùng bằng cách đồng nhất các tiêu chuẩn và quy trình của từng nhà bán lẻ thông qua việc phát triển hệ thống chứng nhận độc lập cho Thực hành Nông nghiệp (GAP).

Hiện nay, GlobalGAP đã đưa ra 16 tiêu chuẩn về cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hơn 160.000 nhà sản xuất chính trên 124 quốc gia đã nhận được chứng chỉ GlobalGAP. Do đó, rất nhiều nhà bán lẻ trên toàn thế giới yêu cầu các nhà cung cấp nông nghiệp, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản có chứng chỉ GlobalGAP hợp lệ trước khi đưa sản phẩm của họ vào cửa hàng.

Global Gap đảm bảo sự cung cấp có trách nhiệm

Pittman Seafoods là một nhà cung cấp thủy sản hiểu rõ về Tiêu chuẩn Nuôi trồng Thủy sản của GlobalGAP. Hệ thống chứng nhận này bắt đầu từ năm 2004 với việc áp dụng cho cá mòi, và sau đó mở rộng sang các loài khác như cá tra vào năm 2009. Năm 2011, tổ chức phi chính phủ đã đưa ra tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản bao gồm cả cá vây tay, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

Pittman Seafoods cam kết nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, và đã đảm bảo rằng Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc của GlobalGAP được áp dụng cho tất cả các loại nuôi mà công ty cung cấp. Chứng chỉ này đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm nào có nhãn GlobalGAP hoặc được bán với chứng nhận GlobalGAP đều có nguồn gốc từ các trang trại đã được chứng nhận bởi GlobalGAP.

Tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản theo Global Gap

Tiêu chuẩn Nuôi trồng Thủy sản GlobalGAP đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt cho năm lĩnh vực chính: tuân thủ pháp luật; an toàn thực phẩm; sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và phúc lợi của người lao động; phúc lợi động vật; và bảo vệ môi trường và sinh thái. Tổng cộng, tiêu chuẩn này có 66 tiêu chí môi trường cụ thể phải được đáp ứng.

Hiện nay, tiêu chuẩn này được áp dụng cho 30 loài thủy sản được sản xuất thương mại nhất ở 28 quốc gia và bao phủ toàn bộ chuỗi sản xuất, từ tôm bố mẹ, con giống và nhà cung cấp thức ăn cho đến nuôi trồng, thu hoạch và chế biến.

Tiêu chuẩn Global Gap đối với thức ăn

Thức ăn đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất thủy sản. Vì vậy, người nuôi tôm và cá phải tìm nguồn thức ăn từ các nhà cung cấp đáng tin cậy trong quá trình nuôi trồng và sản xuất giống. Tiêu chuẩn Sản xuất Thức ăn Tổng hợp GlobalGAP (CFM) xác định các tiêu chí đảm bảo chất lượng trong sản xuất, cung cấp và mua nguyên liệu và thành phần thức ăn cho thức ăn chăn nuôi. Nó bao gồm tất cả các bước sản xuất, từ mua, xử lý và lưu trữ đến chế biến và phân phối thức ăn hỗn hợp.

Trang chủ – Cungnuoi.com luôn đặt tiêu chuẩn Global Gap lên hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm nông nghiệp an toàn và bền vững.