Agribank Cù Lao Dung: Hỗ trợ vốn cho nuôi tôm công nghệ cao

Spread the love
Rate this post

Qua 20 năm phát triển, Agribank Chi nhánh huyện Cù Lao Dung đã luôn đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp và bà con nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong việc thực hiện các mô hình kinh tế, trong đó có mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

Một mô hình thành công

Một trong những khách hàng truyền thống của Agribank là ông Phạm Văn Sửu, người đã thành công với mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Ông Sửu áp dụng công nghệ hiện đại và bày tỏ sự kết hợp khoa học giữa ao nuôi chính và các ao nuôi phụ trợ như ao lắng, ao xử lý, ao chuẩn bị và hệ thống xử lý nước thải. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao này không chỉ tốn kém mà còn cho tỉ lệ nuôi thành công cao đến 80% – 90% và nhiều ưu điểm khác. Để đầu tư vào mô hình này, việc có nguồn vốn vay là rất quan trọng. Với sự hỗ trợ từ Agribank, nhiều người đã sẵn sàng đầu tư vào mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

Hỗ trợ từ Agribank

Agribank Chi nhánh huyện Cù Lao Dung đã đáp ứng tốt các yêu cầu về thủ tục, hồ sơ để người dân vay vốn cho việc nuôi tôm. Ngân hàng đã tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn. Hiện nay, trên địa bàn xã An Thạnh 2 đã phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao với diện tích khá nhiều và hiệu quả rất tốt. Agribank Chi nhánh huyện Cù Lao Dung đã đạt những kết quả đáng ghi nhận với nguồn vốn huy động đạt trên 650 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 16%. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 98% tổng dư nợ.

Hỗ trợ từ các tổ chức khác

Ngoài Agribank, chính quyền địa phương và các tổ chức chuyên môn khác cũng đã hỗ trợ tích cực cho bà con nông dân trong việc thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Để thực hiện mô hình nuôi tôm công nghệ cao, chính quyền địa phương đã liên hệ với các ngân hàng, trong đó có Agribank Chi nhánh huyện Cù Lao Dung để hỗ trợ vốn cho bà con.

Kế hoạch tương lai

Agribank Chi nhánh huyện Cù Lao Dung cam kết tiếp tục xây dựng kế hoạch và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, đảm bảo nguồn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn và đồng thời đầu tư vào các chương trình liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trong phát triển sản xuất kinh doanh để đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Trang chủ – Cungnuoi.com