Tăng cường quản lý nuôi tôm hùm

Spread the love
Rate this post

Trong thời gian gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được thông tin từ một số đơn vị xuất khẩu tôm hùm và Hội nghề cá tỉnh Phú Yên về việc Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu tôm hùm bông (Panulirus ornatus). Để xác minh thông tin và giải quyết các khó khăn liên quan, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thuỷ sản sống của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Cục Hải quan Trung Quốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết vấn đề do lý do bận rộn của mình. Trong thời gian chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Trung Quốc, Cục Thủy sản đã đưa ra một số đề xuất nhằm duy trì và hạn chế thiệt hại cho người nuôi tôm hùm, đặc biệt đối với tôm hùm bông.

Nâng cao quản lý nuôi tôm hùm

Cục Thủy sản đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như các đơn vị liên quan, trực thuộc Trung ương, tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát nuôi tôm hùm theo các quy định và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thuỷ sản.

Các biện pháp bao gồm:

1. Quản lý giống tôm hùm

Đơn vị nuôi tôm hùm cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý giống tôm hùm, bao gồm cả việc kiểm dịch và đảm bảo nguồn gốc chất lượng của giống tôm.

2. Đăng ký nuôi lồng bè

Hướng dẫn và khuyến khích các người nuôi tôm đăng ký nuôi lồng bè theo quy định của Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Đồng thời, cần rà soát và bố trí lồng bè nuôi phù hợp, đúng kế hoạch đã được phê duyệt của địa phương.

3. Theo dõi thông tin thị trường

Theo dõi sát thông tin thị trường để có thể khuyến nghị người nuôi tôm lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp và thu hoạch vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm tôm hùm chất lượng, an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc.

4. Quản lý lồng bè và sức khoẻ tôm nuôi

Cử cán bộ có chuyên môn từ các địa phương để hướng dẫn người nuôi về các biện pháp kỹ thuật quản lý vùng nuôi, bao gồm:

  • Đảm bảo chất lượng giống nuôi tôm.
  • Bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của tôm.
  • Sử dụng túi vôi để khử trùng môi trường nuôi.
  • Theo dõi diễn biến môi trường nuôi để có biện pháp xử lý khi cần thiết.

5. Cập nhật thông tin và quản lý tốt chất lượng tôm

Cập nhật đầy đủ thông tin vào nhật ký và lưu giữ hồ sơ chứng từ liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Đồng thời, kiểm soát chất lượng tôm giống và thuốc phòng trị bệnh tôm hùm.

Yêu cầu và phối hợp

Cục Thủy sản đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III, và các Hội Thuỷ sản, Hội nghề cá, thông tin và hướng dẫn đến người nuôi tôm hùm về các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý nuôi tôm hùm.

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được yêu cầu triển khai và báo cáo kết quả định kỳ hoặc đột xuất về Cục Thủy sản để phối hợp xử lý và tổng hợp báo cáo đến Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trang chủ – Cungnuoi.com