Siêng năng học nghề, nông dân Cần Giờ nuôi tôm trúng liền cả 3 vụ

Spread the love
Rate this post

Ở nông thôn Cần Giờ, một nông dân tận dụng kiến thức về nghề để nuôi tôm thẻ thâm canh trên ao lót bạt, đã thu hoạch thành công không chỉ một hay hai mà cả ba vụ tôm trong một năm. Ông Thuấn, chủ nhân của mô hình này, đã chứng minh rằng việc áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ được TP.HCM hỗ trợ có thể nâng cao chất lượng và năng suất của tôm.

Nuôi tôm thẻ thâm canh trên ao lót bạt

Gần 10 năm trước, ông Thuấn đã quyết định sử dụng ao lót bạt thay vì nuôi theo cách truyền thống trên ao bùn. Ông đã áp dụng các kỹ thuật mới để đảm bảo chất lượng và hiệu suất nuôi tôm cao hơn. Năm 2016, TP.HCM đã phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và ông Thuấn không ngừng tích lũy kiến thức để cải thiện kỹ năng nuôi tôm theo mô hình sản xuất của mình.

Năm 2022, ông Thuấn đăng ký tham gia lớp dạy nghề nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Khuyến nông TP.HCM tổ chức. Ông là một trong những học viên nổi bật trong lớp học đó. Mô hình nuôi tôm của ông cũng được chọn làm điểm kiến tập thực tế cho các buổi học thực hành, mang lại hiệu quả và thuận lợi cho học viên.

Nông dân huyện Cần Giờ nuôi tôm trên ao lót bạt.

Theo ông Thuấn, trước đây, ông chỉ nuôi được hai vụ tôm mỗi năm và thu hoạch khoảng 38 tấn tôm/vụ trên diện tích ao lót bạt 6.000m2. Sau khi tham gia các khóa đào tạo nghề, ông đã đạt được thành công to lớn. Hiện nay, ông có thể nuôi tôm đến ba vụ trong một năm và thu hoạch hơn 110 tấn tôm. Ông Thuấn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với các hộ nuôi để cùng phát triển mô hình, cải thiện sản xuất, bảo vệ môi trường và mang tôm lành chất lượng ra thị trường.

Ông Đoàn Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn, cho biết mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Thuấn đã giúp nhiều hộ nuôi tôm ở xã Lý Nhơn và toàn huyện Cần Giờ khám phá và thay đổi phương pháp nuôi tôm. Nhờ đó, người dân khu vực đã cùng nhau phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống.

Huyện Cần Giờ phát huy các mô hình đào tạo nghề hiệu quả

Nuôi tôm được xem là một ngành có tiềm năng và lợi thế để phát triển thủy sản, đóng góp vào kinh tế nông nghiệp địa phương. Huyện Cần Giờ đã định hướng sẽ tiếp tục phát triển các mô hình đào tạo nghề, đặc biệt là kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao.

Huyện Cần Giờ cũng thúc đẩy sự kết hợp giữa các mô hình đào tạo nghề với sản xuất trong địa phương, tập trung đào tạo cho người lao động có kỹ năng nhưng chưa có chứng chỉ, chứng nhận trên địa bàn.

Mới đây, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2023-2025. Nhằm đào tạo cho 850 lao động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và đảm bảo tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo đạt trên 87%, duy trì tỷ lệ người lao động có việc làm trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động từ 95% trở lên.

Huyện Cần Giờ đã đề ra các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề, giáo viên và cán bộ quản lý công tác đào tạo nghề nông nghiệp. Đồng thời, huyện cũng khuyến khích các chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người lao động có kỹ năng và kinh nghiệm liên quan tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho người lao động nông thôn.