Củng cố, hoàn thiện vùng nuôi tôm – Điều gì đã xảy ra tại An Giang?

Rate this post

An Giang, một tỉnh có tiềm năng phát triển vượt trội trong ngành nuôi tôm, đã tiến hành củng cố và hoàn thiện vùng nuôi tôm của mình.

Tiềm năng phát triển lúa – tôm

Dự án nuôi tôm trên ruộng luân canh với cây lúa đã được triển khai từ năm 2007, tập trung chủ yếu ở xã Phú Thuận và một phần ở xã Vĩnh Chánh. Từ đó, dự án đã mở rộng ra các huyện Châu Phú, Châu Thành và TP. Long Xuyên. Với quy hoạch nguồn nước, đất đai và khí hậu thuận lợi, vùng này đã thành công trong việc nuôi tôm càng xanh (TCX) trên diện tích lên đến 300 ha, với sản lượng trên 330 tấn/năm. Nhờ áp dụng công nghệ cao, nhiều hộ nông dân đã trở nên giàu có và phấn khởi hơn.

Thách thức đối mặt

Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển mạnh, diện tích nuôi tôm đã giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cả biến động, con giống không đạt chất lượng, năng suất thấp và môi trường nước chưa đảm bảo. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh An Giang đã triển khai gói hỗ trợ tài chính-kỹ thuật-thị trường giai đoạn 2015-2016. Trung tâm đã sản xuất khoảng 15 triệu con post/năm, đáp ứng nhu cầu nguồn liệu cho vùng nuôi tôm trên diện tích 100 ha. Đồng thời, họ đã thực hiện mô hình ƯDCNC thí điểm với diện tích 6 ha, năng suất tăng 30% so với năm 2014. Hiện nay, xã Phú Thuận đã có 15,5 ha nuôi tôm toàn đực ƯDCNC.

Định hướng phát triển

Đến thời điểm hiện tại, xã Phú Thuận đã có 32 hộ nuôi tôm TCX với diện tích 76,1 ha, với số lượng khoảng 6,4 triệu con. Trong số đó, có gần 30 ha nuôi tôm toàn đực. Mặc dù năng suất cao hơn so với nuôi tôm truyền thống, nhưng giá cả vẫn biến động. Để giải quyết vấn đề này, Trường phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn hỗ trợ những hộ nuôi tôm toàn đực 100% con giống. Mô hình này đã được áp dụng trong 2 tháng và đã cho thấy hiệu quả cao hơn so với nuôi truyền thống.

Theo ông Phùng Duy Nam, chủ tịch UBND xã Phú Thuận, An Giang cần phát huy ưu thế của mình trong lĩnh vực nuôi tôm. Họ cần quy hoạch và phát triển vùng nuôi tôm chuyên canh ƯDCNC, ổn định diện tích nuôi trên ruộng luân canh với cây lúa, mở rộng mô hình nuôi tôm trong ao đất và ứng dụng quy trình nuôi tôm thương phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Đồng thời, họ cần thiết lập liên kết với doanh nghiệp chế biến thủy sản để bảo đảm đầu ra và giá cả ổn định. Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư sản xuất lúa-tôm kết hợp hoặc chuyên canh tôm cũng là một giải pháp hiệu quả để tạo nguồn nguyên liệu cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời tăng thu nhập cho người dân.

Theo dự báo của Chi cục Thủy sản An Giang, đến năm 2020, tỉnh sẽ có khoảng 300 ha nuôi tôm TCX ƯDCNC, tập trung chủ yếu ở huyện Thoại Sơn và Châu Phú. Đồng thời, sẽ phát triển trung tâm sản xuất giống TCX toàn đực và cung cấp tôm giống cho tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trên thực tế, việc củng cố và hoàn thiện vùng nuôi tôm tại An Giang là một bước quan trọng để thúc đẩy ngành nuôi tôm phát triển. Với tiềm năng và quy hoạch phù hợp, tỉnh này sẽ trở thành trung tâm nuôi tôm hàng đầu của khu vực. Hãy theo dõi Trang chủ – Cungnuoi.com để cập nhật thông tin mới nhất về ngành nuôi tôm và các thông tin hữu ích khác!