Hướng phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên

Rate this post

Nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên đã tồn tại từ những năm 1990, tập trung chủ yếu ở vịnh Xuân Ðài, đầm Cù Mông và vịnh Vũng Rô. Trong số các loài tôm nuôi, tôm hùm bông là loại chủ yếu do tăng trưởng nhanh, kích cỡ lớn và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, người nuôi tôm thường không tuân thủ quy hoạch, không kiểm soát dịch bệnh và không đối phó với thiên tai, dẫn đến những rủi ro lớn. Nhiều gia đình nuôi tôm đã phải chịu thiệt hại nặng nề sau các cơn lũ và bão.

Để giải quyết vấn đề này, cần có các giải pháp bền vững cho nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên. Các địa phương cần triển khai quy hoạch chi tiết vùng nuôi và quản lý tốt quy hoạch, không để phát sinh nuôi tôm tự phát và tuân thủ quy hoạch của tỉnh. Cần thành lập các tổ cộng đồng quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản và đảm bảo việc thống kê số liệu, quản lý dịch bệnh và môi trường.

Các giải pháp khác bao gồm kiểm soát nguồn giống tôm hùm nhập về và tăng cường công tác giám sát cách ly kiểm dịch giống tôm hùm nhập khẩu. Cần sắp xếp lại lồng, bè theo quy định và giải tỏa toàn bộ lồng, bè nuôi trồng thủy sản không theo phương án đã được phê duyệt. Cần tăng cường kiểm soát, thanh tra và kiểm tra các hộ kinh doanh giống tôm hùm nhập khẩu để ngăn chặn việc vi phạm.

Tỉnh Phú Yên đã có quy hoạch nuôi tôm hùm lồng đến năm 2025 và sẽ tích hợp định hướng này vào quy hoạch chung của tỉnh. Đây là những bước quan trọng để phát triển nghề nuôi tôm hùm một cách bền vững và đảm bảo lợi ích cho người nuôi và cộng đồng.

Trang chủ – Cungnuoi.com