Nuôi Tôm kết hợp Cá Rô Phi: Hiệu quả bền vững và tăng trưởng

Spread the love
Rate this post

Nuôi tôm kết hợp cá rô phi

Nuôi tôm kết hợp cá rô phi là một phương pháp nuôi trồng với nhiều ưu điểm. Trung Quốc đã chứng minh rằng việc nuôi ghép tôm và cá rô phi không chỉ cải thiện môi trường nước mà còn tăng cường lượng ôxy, giá trị COD và giảm số lượng vi khuẩn trong ao nuôi so với phương pháp nuôi đơn canh. Các chỉ số chất hữu cơ trong nước của hệ thống nuôi ghép giảm đáng kể so với nuôi đơn canh. Lượng Nitơ (N) và Phốt pho (P) có trong lớp trầm tích của ao nuôi ghép cũng thấp hơn so với ao nuôi đơn canh. Tình trạng này mang lại hiệu quả bền vững cho quá trình nuôi trồng. Mô hình tôm – cá rô phi cũng đã được áp dụng ở các nước như Indonesia, Thái Lan, Philippines và Ecuador với kết quả tích cực.

Lợi ích của cá rô phi trong nuôi tôm

Cá rô phi là một loài cá có khả năng giảm sinh khối tảo tàn trong ao nuôi và biến chúng thành chất dinh dưỡng một cách hiệu quả. Bằng cách hoạt động như một “tưới” nước tự nhiên, cá rô phi đảo trộn các tầng nước trong ao, giúp sạch đáy ao và tạo cung cấp nước tốt hơn. Cá rô phi cũng ăn mùn bã hữu cơ trong ao, giúp giảm lượng chất thải trong ao nuôi, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại và kích thích sự phát triển các loại tảo có lợi.

Hiệu quả thực nghiệm và kinh tế

Theo các nghiên cứu, việc nuôi tôm kết hợp cá rô phi đã mang lại hiệu quả và tăng trưởng đáng kể. Tại Ecuador, nuôi ghép tôm và cá rô phi đã tăng sản lượng tôm nuôi lên đến 10%, đồng thời cải thiện tỷ lệ sống và cỡ tôm. Tại Thái Lan, việc nuôi sú và cá rô phi trong thí nghiệm đã cho thấy tỷ lệ sống cao và sản lượng tốt hơn so với việc nuôi đơn canh. Nghiên cứu khác tại Việt Nam cho thấy, việc nuôi ghép cá rô phi và tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc nuôi đơn canh.

Tối ưu hóa mật độ nuôi

Để đạt được hiệu quả tối ưu, việc chọn mật độ nuôi là rất quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy, việc nuôi ghép cá rô phi đỏ và tôm với mật độ 6 tôm/m2 và 0,32 cá rô phi/m2 là tối ưu. Việc điều chỉnh mật độ nuôi đúng cách sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tổng kết

Nuôi tôm kết hợp cá rô phi mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả bền vững cho quá trình nuôi trồng. Việc cải thiện môi trường nước, giảm chất thải và tăng tốc độ tăng trưởng của tôm là những điểm quan trọng trong việc nuôi ghép tôm và cá rô phi. Qua các nghiên cứu thực nghiệm, đã chứng minh được hiệu quả của phương pháp nuôi này. Hãy áp dụng nuôi tôm kết hợp cá rô phi để đạt được sự thành công trong nuôi trồng thủy sản.

Xem thêm tại Trang chủ – Cungnuoi.com