Sản xuất thử nghiệm giống tôm càng xanh toàn đực bằng công nghệ RNAi

Spread the love
Rate this post

Tôm càng xanh từ lâu đã là một giống tôm phổ biến nhưng cũng gặp nhiều bất lợi. Với tỉ lệ 50% đực và 50% cái, tôm càng xanh đực thường có kích thước và khối lượng lớn hơn so với tôm càng xanh cái do tốn nhiều năng lượng cho sinh sản. Ngoài ra, tôm đực còn phải cạnh tranh sinh sản với tôm cái, dẫn đến mất đi năng lượng.

Để giải quyết vấn đề này, ThS. Bùi Thị Liên Hà và ThS. Trần Nguyễn Ái Hằng thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II đã tiến hành đề tài “Sản xuất thử nghiệm giống tôm càng xanh toàn đực bằng công nghệ RNAi”. Mục tiêu của dự án là áp dụng công nghệ RNAi để sản xuất tôm càng xanh toàn đực trên quy mô lớn, trong đó nâng cao mức độ tương đồng của trình tự cDNA-Mr-IAG, tăng nồng độ sợi đôi sau khi tổng hợp, cải thiện tỉ lệ sống sau tiêm và tỉ lệ chuyển đổi thành tôm cái, cũng như giảm số lần tiêm và độ tuổi tiêm phù hợp.

Dự án đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

1. Hoàn thiện quy trình tạo sợi đôi dsRNA-MrIAG chuyển giới tính tôm càng xanh nhờ công nghệ RNAi

Trình tự bảng mẫu cDNA-Mr-IAG đã đạt chỉ số tương đồng ~100% so với trình tự công bố quốc tế, tạo ra sợi đôi dsRNA có tính đặc hiệu và độ tinh sạch cao đạt 99%. Nồng độ sợi đôi đạt 4,65µg/µl.

2. Hoàn thiện quy trình thực nghiệm đưa sợi đôi dsRNA vào tôm càng xanh cái giả bằng công nghệ vi tiêm RNAi

Sau 3 lần tiêm, tỉ lệ sống của tôm đạt 78%, tỉ lệ chuyển đổi thành tôm cái đạt 94%, và thời điểm tiêm là khi postlarvae đã 7 ngày tuổi.

3. Hoàn thiện quy trình ương nuôi và quản lý tôm cái giả hậu bị

Tôm cái giả có trọng lượng từ 32 – 36g/con và tạo ra từ 20.417 – 27.292 hậu ấu trùng. Kích thước tôm PL12 đạt 1,15 cm/con và tỉ lệ tôm toàn đực đạt 100%, phần lớn được sử dụng cho nuôi thương phẩm.

Nhờ những thành công này, dự án đã sản xuất thành công 20.160 con tôm cái và 10.285.000 hậu ấu trùng PL12 toàn đực được bán ra thị trường. Đồng thời, dự án cũng giảm chi phí sản xuất tôm cái giả xuống 21,9% so với quy trình trước đây.

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14507/2017) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án và tin tức mới nhất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.