Bà Rịa – Vũng Tàu: Đạt ổn định trong sản xuất thủy sản

Rate this post

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Với diện tích mặt nước rộng, hệ thống sông ngòi và điều kiện tự nhiên thuận lợi, tỉnh này đã phát triển các vùng nuôi tôm công nghiệp và nuôi lồng bè tại thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ. Đặc biệt, tháng 10 năm 2023, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong sản xuất thủy sản.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng

Theo Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên từng ngày. Trong tháng 10 năm 2023, diện tích thu hoạch nuôi trồng thủy sản đã tăng so với cùng kỳ. Sản lượng cá, tôm và các loại thủy sản khác cũng đạt được mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Điều này chứng tỏ thị trường tiêu thụ ổn định và sự lựa chọn sử dụng sản phẩm thủy sản ngày càng phổ biến. Cùng với đó, kiểm soát chất lượng nuôi thâm canh cũng góp phần duy trì tỷ lệ sống cao và năng suất sản xuất cao.

ao-nuoi

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

Trong việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành công trong việc ứng dụng khoa học công nghệ. Việc áp dụng các công nghệ như nuôi tôm sinh học siêu thâm canh, tuần hoàn nước và sử dụng hệ thống máy lọc nước hiện đại đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ngày càng được mở rộng trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích lên đến 422,31 ha.

thu-hoach

Triển khai kế hoạch phát triển bền vững

Trên cơ sở tiềm năng nuôi trồng thủy sản ổn định, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản. Để làm được điều này, tỉnh tập trung vào việc áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và thả cá, tôm giống hàng năm. Với diện tích nuôi trồng thủy sản như hiện nay, ngành thủy sản không chỉ đóng góp vào kinh tế mà còn giúp giảm áp lực trong khai thác thủy sản tự nhiên.

Để biết thêm thông tin về sản xuất thủy sản ổn định tại Bà Rịa – Vũng Tàu, hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com.