Tình hình nuôi tôm thẻ ở các nước Đông Nam Á – Cungnuoi.com

Spread the love
Rate this post

Tôm thẻ, một trong những loại tôm được nuôi phổ biến, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản và giá trị kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ngành sản xuất tôm thẻ ở Đông Nam Á đang đối mặt với nhiều thách thức, từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu đến sự cạnh tranh từ các quốc gia khác trên thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến sản lượng nuôi trồng và kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam – Đẩy mạnh phát triển thủy sản

Trong năm 2022, ngành nuôi trồng tôm của Việt Nam đã đạt kỷ lục với kim ngạch xuất khẩu tăng 11,2% so với năm 2021, chiếm gần 40% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Diện tích nuôi tôm nước lợ thả nuôi đạt 747.000 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hơn 117.000 ha, sản lượng đạt hơn 743.000 tấn, tăng hơn 11% so với năm 2021. Mặc dù Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu tôm, ngành nuôi trồng tôm vẫn còn tồn tại những vấn đề cần được khắc phục để phát triển bền vững và giữ vững vị thế của mình.

Indonesia – Hướng tới nuôi trồng bền vững

Indonesia là một trong những quốc gia có năng lực phát triển ngành nuôi trồng tôm. Tuy nhiên, sản lượng tôm đã giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ tôm sống cũng giảm từ 68,64% xuống còn 55,83% trong năm 2022. Mặc dù vậy, xuất khẩu tôm của Indonesia đã tăng từ 187.726 tấn năm 2021 lên 200.975 tấn năm 2022.

Năm 2023, Indonesia dự kiến sẽ gặp nhiều thách thức, khi giá tôm, nhu cầu thị trường và năng suất nuôi đều giảm. Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, Indonesia đã đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu tấn tôm mỗi năm và mở rộng diện tích nuôi trồng lên 2,9 triệu ha. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, quốc gia cần giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng ao nuôi, tăng khả năng tiếp cận vốn, cải thiện quản lý và chế biến, cùng với quy trình cấp phép kéo dài và phi tập trung.

Philippines – Sản xuất tôm trong điều kiện bình thường mới

Ngành nuôi trồng tôm của Philippines đã đạt tỷ suất tăng trưởng 16% trong 9 năm qua. Tuy nhiên, sản lượng tôm đã giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, Philippines vẫn duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống vào Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Pháp. Trong tương lai, ngành nuôi trồng tôm của Philippines hướng đến mục tiêu sản xuất 10.000 tấn tôm thẻ chân trắng và 2.000 tấn tôm sú hàng năm, và dự kiến tăng lên 20.000 tấn và 5.000 tấn trong khoảng thời gian từ 2031 đến 2040.

Đó là tình hình nuôi tôm thẻ ở các nước Đông Nam Á. Để cập nhật thông tin mới nhất về ngành nuôi trồng, hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com.