Chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm hùm, nhuyễn thể và nuôi biển tháng 5/2022

Rate this post

Tôi xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết về chất lượng môi trường nước ở các vùng nuôi tôm hùm, nhuyễn thể và nuôi biển trong tháng 5 năm 2022. Cùng nhau điểm qua diễn biến chất lượng nước và biện pháp ứng phó trong bài viết này nhé.

Diễn biến chất lượng nước các vùng

Vùng nuôi tôm hùm

Trong vùng nuôi tôm hùm, các thông số quan trắc bao gồm nhiệt độ, pH, độ mặn, N-NO2, S2-, DO, COD đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, có 4/12 thông số nằm ngoài giới hạn cho phép như N-NH4+, P-PO43-, Vibrio tổng số và Coliform. Một số loài tảo độc cũng được phát hiện, nhưng với mật độ thấp và chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước và tôm hùm nuôi. Trong các thông số nằm ngoài giới hạn cho phép, N-NH4+ có 19/84 mẫu thấp hơn giới hạn, chiếm 22,6%, tăng so với năm 2021. P-PO43- có 5/84 mẫu vượt giới hạn, chiếm 6,0%. Coliforms có 3/84 mẫu vượt giới hạn, chiếm 3,6%, giảm so với năm 2021. Mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số dao động từ 60 – 9.600 CFU/ml, có 13/84 mẫu vượt giới hạn, chiếm 15,5%, giảm so với năm 2021.

Chỉ số chất lượng nước (WQI): Chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm hùm đạt mức tốt đến rất tốt trong 4 đợt quan trắc (VN-WQI=78-96), ngoại trừ đợt thu mẫu tại vùng nuôi Xuân Yên (Phú Yên), Vạn Hưng (Khánh Hòa) đợt 11 và Vạn Hưng (Khánh Hòa) đợt 13 chỉ đạt chất lượng trung bình (VN-WQI=55-68). Chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm hùm giảm tại một số điểm quan trắc so với năm 2021 (VN-WQI=79-97).

Vùng nuôi tôm hùm

Vùng nuôi tôm hùm. Ảnh: ST

Vùng nuôi nhuyễn thể khu vực phía Bắc

Trong vùng nuôi nhuyễn thể khu vực phía Bắc, các thông số nhiệt độ, pH, độ kiềm và H2S đều nằm trong giới hạn cho phép. Độ mặn dao động từ 25 – 34 ‰ ở vùng nuôi ngao và hàu tại Thanh Hoá và Quảng Ninh, và từ 0 – 3‰ ở vùng nuôi ngao – Thái Bình do ảnh hưởng của mưa lớn. Tuy nhiên, các thông số N-NH4 và N-NO2 ở một số điểm quan trắc vượt ngưỡng, như vùng nuôi ngao tại Thanh Hoá và Thái Bình. Mật độ Vibrio tổng số và Coliform tổng số trong nước vùng nuôi cũng cao hơn quy định. Phát hiện 2 loài vi khuẩn trên ngao, hàu nuôi.

Chỉ số chất lượng nước (WQI) trong tháng 5/2022 ở vùng nuôi nhuyễn thể xấu hơn so với năm 2021. Chỉ số WQI ở mức kém đến rất tốt, trong đó có 2/11 mẫu ở mức kém và 6/11 mẫu ở mức xấu.

Vùng nuôi nhuyễn thể khu vực ĐBSCL

Trong vùng nuôi nhuyễn thể khu vực ĐBSCL, các thông số hóa lý đều ở mức cho phép theo quy định. Có sự hiện diện của Vibrio parahaemolyticus trong các thủy vực được khảo sát, trừ HTX Tân Thủy. Chưa ghi nhận hiện diện của Perkinsus, Rickettsia-like organisms và ký sinh trùng trên mẫu nghêu nuôi. Ghi nhận loài các loài tảo có khả năng gây hại khi nở hoa ở các bãi nghêu được khảo sát, tuy nhiên chưa ở mức gây hại cho sinh trưởng và phát triển của nhuyễn thể nuôi.

Vùng nuôi biển

Trong vùng nuôi biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang, tiếp tục ghi nhận biểu hiện ô nhiễm chất hữu cơ COD, muối dinh dưỡng N-NH4+ và dầu. Có một số điểm bị thiếu hụt ôxy ở vùng nuôi. Tuy nhiên, mức độ vượt giới hạn của các thông số này không nhiều. Mật độ Vibrio tổng số, Coliform tổng số, DO, N-NH4+ và COD vượt giới hạn ở một số mẫu. So với tháng 3 và 4/2022, kết quả quan trắc trong tháng 5/2022 ghi nhận tỷ lệ số mẫu vượt giới hạn có xu hướng gia tăng. Chất lượng nước các vùng nuôi biển được quan trắc đều ở mức tốt đến rất tốt, tuy nhiên khu vực nuôi ở Bến Bèo (Hải Phòng), hòn Ông Cụ, Béo Cò (Quảng Ninh), Hòn Tre (Kiên Giang) chất lượng nước gần đạt mức trung bình. Đây là những khu vực nuôi cần được tăng cường theo dõi để ổn định sản xuất.

Biện pháp ứng phó

Tổng cục Thủy sản đã gửi văn bản khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, ứng phó hiệu quả với mưa, bão, lũ trong nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền tải thông tin về dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, các thông báo quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi. Tổ chức rà soát nhu cầu con giống thủy sản, hóa chất xử lý môi trường. Kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở nuôi các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt do mưa bão, lũ.