Loại bỏ kháng sinh và vi khuẩn kháng kháng sinh trong nước nuôi tôm

Spread the love
Rate this post

Bạn có biết rằng việc sử dụng kháng sinh trong nước nuôi tôm có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng? Kháng sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến môi trường nuôi trồng thủy sản. Có một phương pháp mới và hiệu quả để loại bỏ kháng sinh và vi khuẩn kháng kháng sinh trong nước nuôi tôm, đó là sử dụng Fe (VI). Cùng tìm hiểu về phương pháp này để bảo vệ sức khỏe của tôm và môi trường nuôi trồng thủy sản.

Fe (VI) – Phương pháp loại bỏ kháng sinh và vi khuẩn kháng kháng sinh

Fe (VI) là một chất có khả năng loại bỏ kháng sinh và vi khuẩn kháng kháng sinh trong môi trường nước nuôi tôm, đặc biệt là nhóm kháng sinh chứa phenol. Fe (VI) thường được sử dụng dưới dạng muối kali của FeO42- (K2FeO4). Chất này đã được chứng minh là một hóa chất hiệu quả để xử lý nước trong ao nuôi tôm.

Hiệu quả loại bỏ kháng sinh và Fe (VI)

Fe (VI) (FeO42-) đã được sử dụng để loại bỏ các loại kháng sinh oxytetracycline (OTC), enrofloxacin (ENR) và amoxicillin (AMX) – những loại kháng sinh phổ biến trong ao nuôi tôm. Hiệu quả loại bỏ từng loại kháng sinh sẽ tăng lên khi liều lượng Fe (VI) tăng lên. Đồng thời, khả năng loại bỏ kháng sinh của Fe (VI) cũng phụ thuộc vào từng loại kháng sinh khác nhau.

Fe (VI) có thể loại bỏ hoàn toàn OTC ở nồng độ 5,0 μM. Tuy nhiên, đối với kháng sinh ENR và AMX, Fe (VI) cần có nồng độ 10 μM để loại bỏ hoàn toàn.

Sự tăng cường khả năng loại bỏ kháng sinh của Fe (VI) cũng phụ thuộc vào các thành phần tự nhiên có trong nước nuôi trồng thủy sản và cấu trúc phân tử của chính kháng sinh.

Sự khử vi khuẩn kháng kháng sinh của Fe (VI)

Fe (VI) cũng có khả năng loại bỏ vi khuẩn kháng kháng sinh trong nước nuôi tôm. Khi liều lượng Fe (VI) và thời gian tiếp xúc càng cao, hiệu quả loại bỏ càng cao. Sự khử vi khuẩn kháng kháng sinh của Fe (VI) cũng phụ thuộc vào pH môi trường. Fe (VI) sẽ phân hủy vi khuẩn kháng kháng sinh nhanh hơn ở pH thấp hơn.

Khả năng giảm vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh

Không chỉ loại bỏ kháng sinh, Fe (VI) còn có khả năng giảm vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh như blaTEM và ortA trong nước nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu đã chứng minh rằng vi khuẩn kháng kháng sinh đề kháng với Fe (VI) và số lượng bản sao của hai gen kháng kháng sinh này đã qua xử lý không khác biệt so với nước nuôi trồng thủy sản không được xử lý.

Kết luận

Fe (VI) là một phương pháp loại bỏ kháng sinh và vi khuẩn kháng kháng sinh hiệu quả trong nước nuôi tôm. Phương pháp này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của tôm mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng Fe (VI) là một chiến lược khả thi để giảm các rủi ro tiềm ẩn do kháng sinh, vi khuẩn kháng kháng sinh và gen kháng kháng sinh gây ra trong nước nuôi trồng thủy sản.

Nguồn: Suyamud, B. và ctv. (2021). Antibiotic resistant bacteria and genes in shrimp aquaculture water: Identification and removal by ferrate(VI). Journal of Hazardous Materials

Hãy truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để tìm hiểu thêm về các phương pháp nuôi tôm hiệu quả và bền vững.