Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất 2024

Spread the love
Rate this post

Mẫu hợp đồng thuê đất

1. Quyền cho thuê đất đối với người sử dụng đất

Theo Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Nhóm người sử dụng đất

Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế, quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm. Nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.