Xử lý nghiêm hộ dân phá rừng và nuôi tôm công nghiệp trái phép tại xã Tân Ân Tây

Spread the love
Rate this post

Trong văn bản mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc xử lý những hành vi chặt phá cây rừng, đào đất lâm nghiệp và nuôi tôm công nghiệp trái phép của ông Nguyễn Văn Bạch – một hộ gia đình tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển đã được yêu cầu. Qua công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện Ngọc Hiển và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý vụ việc này.

Đề phòng những hành vi vi phạm

Trong công văn chỉ đạo này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu UBND huyện Ngọc Hiển phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, công ty lâm nghiệp Ngọc Hiển, kiểm tra hồ sơ, quy trình, và thủ tục liên quan đến hộ ông Nguyễn Văn Bạch. Mục đích là tìm ra các vi phạm quy định của pháp luật và xử lý cho đúng nếu vi phạm xảy ra. Đồng thời, việc này cũng nhằm đảm bảo việc san lấp mặt bằng và khôi phục rừng sau khi đào ao nuôi tôm được thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu UBND huyện Ngọc Hiển chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác lập biên bản hiện trạng nuôi tôm, không mở rộng diện tích nuôi tôm, và đảm bảo rằng nước thải và chất thải được xử lý đúng quy định không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Thời hạn để chủ hộ thu hoạch tôm nuôi cũng được quy định không quá 90 ngày kể từ ngày ban hành công văn.

Công tác kiểm điểm và xử lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ngọc Hiển, và công ty lâm nghiệp Ngọc Hiển sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, và xử lý những vi phạm liên quan đến hộ ông Nguyễn Văn Bạch. Điều này được yêu cầu trong công văn để đảm bảo quá trình xử lý vi phạm được thực hiện đúng quy định. Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện của các đơn vị này cũng sẽ được gửi đến UBND tỉnh trước ngày 18/6/2018.

Đảm bảo quản lý rừng và tuyên truyền

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều động Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng tại khu vực rừng ngập mặn phối hợp với chính quyền cơ sở và các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, và quản lý địa bàn. Mục tiêu là để chấn chỉnh, phòng ngừa, và ngăn chặn những hành vi chặt phá cây rừng, đào đất lâm nghiệp để nuôi tôm trái phép tái diễn. Báo cáo về kết quả triển khai của các đơn vị này cũng sẽ được gửi đến UBND tỉnh trước ngày 31/5/2018.

Trên thực tế, việc xử lý nghiêm hộ dân phá rừng và nuôi tôm công nghiệp trái phép là một bước quan trọng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ra công văn này để đảm bảo việc xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng quy định và bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.

Trang chủ – Cungnuoi.com