Thực đơn: Tăng trưởng ấn tượng của mô hình nuôi tôm STC tại tỉnh Bạc Liêu

Spread the love
Rate this post

Mô hình nuôi tôm STC (Semi-intensive Shrimp Farming) đã khẳng định sự hiệu quả và tiềm năng của nó trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ năm 2015. Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, mô hình nuôi tôm STC đã trải qua một hành trình thành công và phát triển mạnh mẽ, góp phần vào nông nghiệp và kinh tế chung của tỉnh.

Tăng trưởng diện tích và năng suất

Mô hình nuôi tôm STC tỉnh Bạc Liêu đã trải qua sự gia tăng về diện tích nuôi từ 76 ha vào năm 2015 lên 4.607 ha vào năm 2022 và dự kiến đạt 3.478 ha vào 6 tháng đầu năm 2023. Đây là con số đạt được vượt qua kế hoạch năm 2022 là 3.100 ha. Điều này chứng tỏ sự phát triển ổn định và đáng kể của mô hình nuôi tôm STC.

Tương tự, năng suất của mô hình cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2015, năng suất trung bình là 20 tấn/ha, và sau đó giảm xuống còn 17 tấn/ha vào năm 2022 và dự kiến là 16 tấn/ha vào 6 tháng đầu năm 2023. Mặc dù có sự giảm nhẹ, nhưng năng suất vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao và điều này là một thành công lớn cho mô hình nuôi tôm STC.

Sản lượng tăng đáng kể

Sản lượng tôm của mô hình nuôi tôm STC đã có một bước tăng trưởng đáng kể. Từ 1.570 tấn vào năm 2015, con số này đã tăng lên 77.200 tấn vào năm 2022 và dự kiến đạt 23.800 tấn vào 6 tháng đầu năm 2023. Mặc dù con số này chưa đạt được kế hoạch năm 2022 là 25.800 tấn, nhưng nó vẫn đáng khen ngợi và chứng tỏ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mô hình nuôi tôm STC.

Sự gia tăng về tổ chức và chứng nhận

Mô hình nuôi tôm STC cũng đã trải qua sự gia tăng về số lượng tổ chức và hộ nuôi. Nếu vào năm 2015 chỉ có 01 tổ chức và 01 hộ nuôi tôm STC, thì đến năm 2022 đã có 25 tổ chức và 818 hộ nuôi, và dự kiến đạt 25 tổ chức và 832 hộ nuôi vào 6 tháng đầu năm 2023. Đặc biệt, có hơn 14 tổ chức đã đạt được các chứng nhận uy tín như UDCNC, ASC, GlobalGAP, BAP và Organic.

Đối mặt với khó khăn và thách thức

Mặc dù đã có sự phát triển đáng kể, mô hình nuôi tôm STC vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Một số khó khăn gặp phải bao gồm:

 1. Ý thức tuân thủ quy định pháp luật và quy hoạch vùng nuôi tôm còn hạn chế.
 2. Sự gắn kết giữa sản xuất và thị trường chưa thực sự chặt chẽ.
 3. Sự suy giảm chất lượng môi trường nước phục vụ cho nuôi tôm STC.
 4. Nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường nuôi tôm STC.
 5. Sự tăng giá các chi phí đầu vào, đồng thời giá tôm nguyên liệu không ổn định.
 6. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho mô hình nuôi tôm STC còn hạn chế.
 7. Thiếu nguồn vốn đầu tư cho mô hình nuôi tôm STC lớn.

Giải pháp giải quyết khó khăn và thách thức

Để vượt qua những khó khăn và thách thức trên, cần có các biện pháp và giải pháp như sau:

 • Tăng cường hợp tác với viện nghiên cứu và các trường đại học để triển khai và ứng dụng các công nghệ nuôi tôm hiệu quả và tiết kiệm.
 • Tăng cường quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước ở các tuyến kênh quan trọng và tuyến kênh đầu nguồn.
 • Kiểm tra và giám sát chất lượng thức ăn, hóa chất và vật tư nuôi trồng thủy sản.
 • Tăng cường thông tin và dự báo về thị trường, cũng như những cảnh báo về các rào cản kỹ thuật và thương mại từ các nước nhập khẩu.
 • Tuyên truyền và khuyến khích người dân tuân thủ các quy định về nuôi tôm STC.
 • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi tôm và xử lý chất thải và nước thải hiệu quả và tiết kiệm.
 • Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý môi trường trong hoạt động nuôi tôm STC.
 • Thông tin về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng.
 • Xây dựng các mô hình thí điểm BVMT hiệu quả và bền vững trong nuôi tôm STC.

Kết luận

Mô hình nuôi tôm STC đã chứng minh được tiềm năng và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, việc phát triển còn đối mặt với nhiều thách thức. Bằng việc thực hiện các giải pháp và biện pháp đúng hướng, mô hình nuôi tôm STC tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào nền kinh tế tỉnh cũng như nông nghiệp nước nhà.

Hãy ghé thăm Trang chủ – Cungnuoi.com để tìm hiểu thêm về cách nuôi tôm STC và các thông tin hữu ích khác!