Tôm rừng ngập mặn: Bảo vệ rừng và sinh kế

Rate this post

z300-con-tom-365.jpg

Nuôi tôm rừng ngập mặn đã trở thành một mô hình nuôi quảng canh cải tiến, thúc đẩy bảo vệ môi trường và tạo thu nhập cho người dân. Đây là phương pháp nuôi tôm sạch bệnh, không chứa kháng sinh, tận dụng nguồn nước tự nhiên và nguồn nguyên liệu trong rừng. Với mật độ thưa, tôm lớn nhanh và giá trị cao hơn so với các phương thức nuôi khác, nuôi tôm rừng ngập mặn đã thu hút sự quan tâm của người dân.

Tuy nhiên, một số vùng nuôi tôm đã vượt quá quy hoạch và phá rừng phòng hộ để nuôi tôm với số lượng lớn, gây nhiễm bệnh cho tôm và ô nhiễm môi trường. Điều này đe dọa các loài sinh vật trong rừng ngập mặn. Do đó, trong tương lai, các tỉnh ven biển cần có quy hoạch cụ thể cho việc nuôi tôm rừng ngập mặn, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Điều này cũng khuyến khích người dân có ý thức hơn trong việc trồng rừng kết hợp với nuôi tôm, tạo thu nhập và bảo vệ sinh thái.

z300-con-tom-366.jpg

Rừng ngập mặn không chỉ là một bức tường xanh bảo vệ bờ biển, đê biển và hạn chế xói lở, mà còn có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn ô nhiễm và bảo vệ sinh vật vùng ven bờ. Tuy nhiên, rừng ngập mặn Việt Nam đã từng bị suy thoái nghiêm trọng do những lợi ích kinh tế ngắn hạn, đặc biệt là từ nuôi tôm xuất khẩu. Việc phá rừng để làm đầm nuôi tôm đã gây huỷ hoại môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân ven biển. Vì vậy, việc nuôi tôm rừng ngập mặn cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa nuôi tôm và bảo vệ rừng, để đảm bảo sự ổn định và bền vững.

z300-con-tom-367.jpg

Cà Mau là tỉnh có điều kiện thuận lợi cho việc nuôi tôm rừng ngập mặn. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình phát triển mô hình nuôi tôm này, tăng diện tích nuôi lên trên 20.000 ha. Cà Mau hướng dẫn người dân về việc trồng cây ngập mặn trong ao nuôi, để bảo vệ đê bờ và cung cấp môi trường thuận lợi cho tôm nuôi. Đồng thời, cải tạo môi trường nuôi với mật độ thưa và không cho ăn thức ăn ngoài, để giảm rủi ro dịch bệnh và đảm bảo sự bền vững của mô hình nuôi.

z300-con-tom-368.jpg

Trong những năm qua, mô hình nuôi tôm kết hợp với rừng đã phát triển ở một số tỉnh ĐBSCL. Mô hình này không chỉ tận dụng điều kiện nuôi tôm, mà còn tạo ra một sinh kế bền vững cho người dân. Mặc dù mô hình này không có nhiều sự đột phá về năng suất, nhưng lại ổn định và ít rủi ro trong quá trình nuôi. Thêm vào đó, thương hiệu tôm nuôi sinh thái có giá trị cao trên thị trường, đồng thời có khả năng đầu tư hợp lý và tôm được bổ sung bằng thức ăn tự nhiên.

Hiện nay, nhận thức của người dân về vai trò của rừng ngập mặn đã thay đổi. Họ đã nhìn nhận được tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với môi trường sinh thái và nuôi thủy sản. Do đó, hầu hết các chủ ao nuôi thủy sản đều có ý muốn trồng cây ngập mặn để bảo vệ đê bờ và giảm rủi ro dịch bệnh. Tuy nhiên, để mô hình nuôi tôm này bền vững, cần đầu tư về nguồn giống sạch bệnh, áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp và không chặt phá rừng để làm đầm nuôi tôm.

Trang chủ – Cungnuoi.com