Hiệu quả mô hình nuôi tôm rừng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại Bến Tre

Spread the love
Rate this post

Vùng nuôi tôm rừng - Tiểu dự án 5

Bến Tre, một tỉnh trải dài khoảng 3.400 hecta diện tích nuôi tôm rừng sinh thái, đã thành công trong việc áp dụng mô hình nuôi tôm rừng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một thành công lớn không chỉ cho huyện Thạnh Phú mà còn trên toàn tỉnh Bến Tre nói chung.

Mô hình nuôi tôm rừng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu” đã áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, chống sạt lở, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn, bảo vệ vùng ven biển. Việc thực hiện các nhiệm vụ này không chỉ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và nâng cao đời sống nhân dân mà còn tạo môi trường phát triển bền vững cho địa phương.

Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã triển khai hoạt động mô hình trình diễn nuôi tôm rừng sinh thái tại xã Thạnh Hải thuộc huyện Thạnh Phú. Mô hình này có qui mô 100 hecta, có 11 hộ dân tham gia và đã đạt được kết quả tốt mang tính khả thi cao.

Các thành phần quan trọng của mô hình nuôi tôm rừng

Quá trình triển khai mô hình nuôi tôm rừng sinh thái được thực hiện bởi Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và chính quyền địa phương. Đặc biệt, việc chọn hộ dân tham gia mô hình cần tuân thủ các tiêu chuẩn như: tự nguyện tham gia, đủ điều kiện nguồn lực, nhiệt tình và hợp tác tốt trong việc chuyển giao và nhân rộng mô hình.

Cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp chịu trách nhiệm tập huấn và hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi tôm từ chuẩn bị ao, chọn thả giống, cho ăn và quản lý môi trường nước ao đến ghi chép số liệu vào sổ nhật ký. Cán bộ kỹ thuật cũng thường xuyên hướng dẫn xử lý mọi tình huống xảy ra trong suốt quá trình nuôi.

Kết quả và lợi ích của mô hình

Sau 5 tháng theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật, mô hình nuôi tôm rừng sinh thái đã đạt được các chỉ tiêu vượt trội so với dự kiến. Cỡ tôm thu hoạch bình quân đạt 30 con/kg, năng suất bình quân đạt 250 kg/ha. Hiệu quả kinh tế của mô hình cũng rất cao, với thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận đạt 137%. Đáng chú ý nhất là mô hình không sử dụng thuốc kháng sinh, đảm bảo sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Điểm thực hiện mô hình trình diễn

Các cải tiến trong quy trình nuôi tôm rừng sinh thái

Qua quá trình thực hiện hoạt động sinh kế “Phát triển sinh kế nuôi tôm rừng sinh thái”, các hộ nuôi tôm rừng trên địa bàn huyện Thạnh Phú đã biết được lợi ích để áp dụng và chuyển đổi quy trình kỹ thuật canh tác tôm rừng. Bên cạnh việc áp dụng các kỹ thuật như cải tạo ao, chuẩn bị nước, chọn giống, thả giống, quản lý chăm sóc, điểm nhấn tạo thành công của mô hình là cải tiến quy trình kỹ thuật nuôi vào thực tế sản xuất.

Cải tiến này bao gồm sử dụng giống tôm cỡ lớn, đã qua giai đoạn ương, bố trí hệ thống ao ương phù hợp với từng vuông nuôi, chọn giống có uy tín và đã qua kiểm dịch, trao đổi nguồn nước giữa ao ương và vuông nuôi khi chuyển tôm, kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường như pH, độ mặn, kiềm, cung cấp thức ăn công nghiệp cho tôm và ghi chép nhật ký theo dõi.

Tôm giống cỡ lớn (sau khi ương)

Tóm lại

Mô hình nuôi tôm rừng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại Bến Tre đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong vùng. Không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế, mô hình này còn góp phần bảo vệ môi trường và duy trì đa dạng sinh học. Để đạt được thành công này, Bến Tre đã vận dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tư duy và chuyển đổi sinh kế theo hướng sinh thái bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Trang chủ – Cungnuoi.com khuyến nghị các hộ nuôi tôm rừng áp dụng mô hình này để đạt được hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường đồng thời.