Diễn biến chất lượng môi trường nước cho nuôi tôm hùm, cá nước lạnh và cá biển trong tháng 3/2023 tại 29 tỉnh đại diện cho cả nước

Spread the love
Rate this post

Chào các bạn yêu thích nuôi trồng thủy sản! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về diễn biến chất lượng môi trường nước trong việc nuôi tôm hùm, cá nước lạnh và cá biển tại 29 tỉnh đại diện cho cả nước trong tháng 3/2023.

Quan trắc và giám sát môi trường nước

Để phục vụ cho việc nuôi trồng thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ sản đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi. Việc quan trắc diễn ra tại 172 điểm trên tôm hùm, cá nước lạnh và cá biển tại 29 tỉnh, đại diện cho cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Diễn biến môi trường nước cho nuôi tôm hùm

Kết quả quan trắc cho thấy, trong tháng 3 năm 2023, trong số 12 thông số quan trắc, 2 thông số (N-NH4+, Vibrio ssp.) nằm ngoài giới hạn chất lượng môi trường (GHCP), giảm 1 thông số (Coliforms) so với cùng kỳ năm 2022. Các thông số khác như nhiệt độ, độ mặn, pH, N-NO2‑, P-PO43-, S2-, DO, COD, coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép. Một số loài tảo độc như Peridinium sp., Ceratium sp. đã được phát hiện, nhưng chúng có mật độ thấp và chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước và tôm hùm nuôi.

Thông số N-NH4+ và Vibrio spp. có 8/42 mẫu vượt giới hạn, chiếm 19,0%. Tỷ lệ mẫu vượt giới hạn của N-NH4+ tăng, trong khi đó Vibrio spp. giảm so với cùng kỳ năm 2022. Các mẫu có N-NH4+ vượt giới hạn chủ yếu nằm ở ven bờ các vùng nuôi Xuân Phương, Xuân Yên, Xuân Tự, Bình Ba. Mật độ vi khuẩn Vibrio spp. vượt giới hạn xảy ra ở hầu hết các khu nuôi. Các thông số khác biến động không đáng kể và chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Diễn biến môi trường nước cho nuôi cá nước lạnh

Kết quả quan trắc mẫu nước cho thấy các thông số quan trắc định kỳ tại Klong Klanh, hồ Tuyền Lâm phù hợp cho nuôi cá nước lạnh, ngoại trừ N-NH4+ vượt giới hạn tại vị trí quan trắc hồ Tuyền Lâm (vượt 13 lần), giảm 2 thông số (pH, nhiệt độ) so với tháng 02/2023. Các thông số khác không có biến động đáng kể. Tảo giáp Ceratium sp. đã được phát hiện, nhưng chúng có mật độ thấp và chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước và phát triển của cá nuôi.

Diễn biến môi trường nước cho nuôi cá biển

Chất lượng môi trường vùng nuôi biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang ghi nhận có muối dinh dưỡng N-NH4+ vượt giới hạn tại một số khu vực nuôi của Hải Phòng và Kiên Giang; hàm lượng COD chỉ ghi nhận vượt ngưỡng ở vùng nuôi biển của Quảng Ninh. Tuy nhiên, mức độ vượt giới hạn của các thông số này không nhiều.

Kết quả quan trắc cho thấy tỷ lệ mẫu N-NH4+ và COD vượt giới hạn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một tin vui, đặc biệt là không ghi nhận sự thiếu hụt ôxy cục bộ như đợt quan trắc cùng kỳ của năm trước. Chất lượng nước ở vùng nuôi biển được đánh giá tốt đến rất tốt.

Khuyến nghị đối với người nuôi

Dựa trên kết quả quan trắc, cùng với bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Tổng cục Thuỷ sản đã gửi thông báo kết quả quan trắc và khuyến nghị đến các đơn vị liên quan. Các biện pháp ổn định môi trường vùng nuôi cần được triển khai ngay, và cập nhật số liệu quan trắc vào cơ sở dữ liệu môi trường.

Đồng thời, các địa phương cũng được yêu cầu thông báo và tăng cường quản lý để đảm bảo phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững. Mọi thông tin cập nhật về quan trắc môi trường có thể được tìm thấy tại địa chỉ Trang chủ – Cungnuoi.com.

Nguồn: www.tongcucthuysan.gov.vn