Những bước tiến đã làm nên thế mạnh của nuôi trồng thủy sản

Spread the love
Rate this post

Những bước tiến của nuôi trồng thủy sản

Lợi ích của nuôi trồng thủy sản

Trong suốt hơn 10 năm qua, ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất thủy sản lớn nhất trên thế giới. Ngành NTTS không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, mà còn hỗ trợ tạo thu nhập bền vững cho người nông dân trên khắp cả nước.

Trong năm 2018, ngành NTTS đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng dự kiến đạt trên 7,5 triệu tấn, trong đó có hơn 4,15 triệu tấn là sản lượng NTTS, tăng khoảng 8,3%. Sản lượng của hai mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đặc biệt là sản lượng cá tra đã ổn định chuỗi sản xuất hiệu quả.

Năm 2018 cũng là một năm thành công của ngành NTTS khi việc kiểm soát chất lượng tôm giống được thực hiện hiệu quả thông qua việc thí điểm ký Quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ. Diện tích NTTS sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là nuôi tôm thẻ chân trắng, đã tăng đáng kể. Hiện có 11 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 2 doanh nghiệp Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy trình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn. Các tiếng bộ khoa học kỹ thuật khác cũng được ứng dụng, ví dụ như hệ thống sông trong ao (river in pond) trong nuôi cá rô phi của Công ty Xuyên Việt. Cùng với đó, việc quản lý môi trường trong NTTS và công tác quản lý vật tư đầu vào cũng được tăng cường từ cấp Trung ương đến địa phương.

Mục tiêu tiếp theo

Để duy trì tăng trưởng và phát huy lợi thế đã đạt được, ngành NTTS cần có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và các bộ, đồng thời cần sự tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân. Việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu của ngành và chương trình phát triển thủy sản bền vững đã đi đúng hướng và mang lại kết quả tích cực.

Trong năm 2019, Tổng cục Thủy sản sẽ tập trung triển khai đưa Luật Thủy sản 2017 vào cuộc sống và tiếp tục chỉ đạo sản xuất thủy sản bám sát định hướng phát triển của Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020. Mục tiêu của ngành là đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh) 4,25% so 2018, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất nuôi trồng là 5,19% và tốc độ tăng giá trị sản xuất khai thác là 2,72%.

Những thách thức đối mặt

Cùng với những lợi thế, ngành NTTS cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu có thể gây tác động khó lường tới sản xuất. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao và hạ tầng ở nhiều vùng nuôi chưa được đầu tư đúng yêu cầu. Sự liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ còn chậm và nguồn bố mẹ thủy sản chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Công tác quản lý vật tư đầu vào cũng chưa được thực hiện đồng bộ tại một số địa phương. Ngoài ra, còn tồn tại các rào cản ở một số thị trường.

Để đạt được mục tiêu và đảm bảo tăng trưởng bền vững, ngành NTTS cần tăng cường kiểm soát môi trường và quy trình sản xuất. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, cần hoàn thiện hệ thống cơ chế và chính sách để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị trong ngành.

Xu hướng tiêu dùng thủy sản của thế giới đang thay đổi, yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Điều này đòi hỏi ngành NTTS phải không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy tắc của thị trường nhập khẩu. Ngành NTTS của Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu và thực hiện những bước tiến mới để trở thành một cường quốc thủy sản trên trường quốc tế.

Truy cập Trang chủ – Cungnuoi.com để tìm hiểu thêm về nuôi trồng thủy sản và các thông tin hữu ích khác!