Hệ thống lọc tuần hoàn RAS – Nuôi Trồng Thủy Sản: Tận dụng hiệu quả và tiết kiệm nước

Rate this post

Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (Recirculating Aquaculture Systems – RAS) là một công nghệ đột phá trong ngành nuôi trồng thủy sản. Kết hợp với công nghệ xử lý nước, hệ thống RAS cho phép tái sử dụng một lượng nước đáng kể, mang lại hiệu quả sản xuất cao và lợi ích kinh tế đáng kể.

Hệ thống RAS và ứng dụng của nó

Hệ thống RAS thường được sử dụng khi nguồn nước mới để cung cấp cho ao nuôi bị hạn chế, khi nguy cơ ô nhiễm hoặc nhiễm bệnh cao, hoặc khi muốn kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước và nhiệt độ trong hệ thống nuôi cá. Mặc dù có độ phức tạp kỹ thuật và chi phí đầu tư cao hơn, hệ thống RAS cho phép đạt được tốc độ tăng trưởng cá cao hơn và tiết kiệm nước hơn so với hệ thống truyền thống. Lợi ích thu được từ sản phẩm sẽ lớn hơn chi phí tăng thêm, dẫn đến việc giảm chi phí sản xuất cuối cùng.

Công nghệ Màng Lọc Sinh Học (MBR) và Đèn UV khử trùng

Ngoài hệ thống RAS, còn có thể áp dụng công nghệ Màng Lọc Sinh Học MBR và Đèn UV khử trùng nước ao nuôi thủy sản để xử lý nước tiết kiệm diện tích và hiệu quả cao. Việc kết hợp các công nghệ này giúp cải thiện chất lượng nước, loại bỏ chất ô nhiễm, và giảm nguy cơ bệnh tật trong ao nuôi.

Quy trình xử lý nước trong hệ thống RAS

Hệ thống RAS tái sử dụng nước một cách tối đa bằng việc kết hợp các quy trình xử lý nước toàn diện. Quy trình xử lý nước bao gồm loại bỏ chất rắn, lọc sinh học, cân bằng khí, oxy hóa và khử trùng. Việc xử lý từng vấn đề cốt yếu của nước trong hệ thống RAS giúp đảm bảo chất lượng nước tối ưu cho cá.

Sự hỗ trợ từ công ty Môi trường Hành Trình Xanh

Công ty Môi trường Hành Trình Xanh là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tuần hoàn nước và tái chế nước cục bộ trong thiết kế và xây dựng các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi cam kết mang đến công nghệ hiện đại và phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng, đồng hành cùng bạn trong việc đạt được các mục tiêu sản xuất và lợi nhuận.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về công nghệ tuần hoàn và cách thực hiện các dự án nuôi trồng thủy sản hiệu quả và bền vững.

Trang chủ – Cungnuoi.com