Bảo hiểm con tôm và những bất cập cần được giải quyết: Đền bù đúng hạn cho người dân

Spread the love
Rate this post

Bảo hiểm con tôm đã trở thành một vấn đề nóng bỏng tại khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, việc thực hiện bảo hiểm này vẫn còn nhiều bất cập cần phải giải quyết. Người dân đã kiến nghị về việc đồng bảo hiểm chậm trễ, bổ sung thêm điều khoản không công bằng, và việc thanh toán không hợp lý. Điều này đã gây ra nhiều phiền toái cho người dân nuôi tôm.

Bất cập trong thực hiện bảo hiểm con tôm, do đâu?

Người dân đã phản ánh về những bất cập trong thực hiện bảo hiểm con tôm. Theo ông Trần Thành Hên, một người nuôi tôm, công ty bảo hiểm không thông báo trước về việc giảm tiền bồi thường đối với tôm trên 50 ngày tuổi. Điều này đã tạo ra sự khó chịu khi phải bồi thường thiệt hại sau khi sự cố xảy ra. Anh Nguyễn Văn Sáng, một người nuôi tôm khác, đã trải qua việc bị ngưng ký hợp đồng mới sau khi đã đóng tiền bảo hiểm đầy đủ. Anh cho rằng việc này là không công bằng và gây ra sự tức giận.

Công ty Bảo Minh Cà Mau cũng đã thêm thắt nhiều điều khoản không công bằng vào hợp đồng bảo hiểm của người dân. Cụ thể, công ty đã yêu cầu người nuôi tôm đóng thêm mức bảo hiểm theo quy định mới, ngay cả đối với những hợp đồng đã mua trước ngày 8-5-2013. Ngoài ra, công ty còn trừ 30% tổng số tiền bồi thường đối với hồ sơ có giá trị bồi thường từ 200 triệu đồng trở lên. Những việc làm này không chỉ không rõ ràng mà còn không thống nhất với hợp đồng bảo hiểm và quy tắc biểu phí.

Công ty Bảo Việt – Bạc Liêu đã bồi thường một số tiền lớn cho những hộ nuôi tôm bị thiệt hại, tuy nhiên vẫn còn một số tiền chưa được bồi thường. Nguyên nhân được ông Trần Thanh Lạc, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bạc Liêu đưa ra là do các cơ sở nuôi tôm không khai báo đúng thời gian và mật độ tôm còn lại trong ao không đạt yêu cầu. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và chính quyền địa phương trong việc xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng còn chưa chặt chẽ.

Các ngành cần vào cuộc quyết liệt

Trước những bất cập trong việc thực hiện bảo hiểm con tôm, các ngành chức năng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc này đối với người dân và sản xuất nông nghiệp. Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng cần phải giải quyết những vướng mắc này để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Bộ Tài chính đã yêu cầu các công ty bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện việc chi trả đền bù một cách kịp thời và đầy đủ. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm cần kiểm soát chặt quy trình quản lý rủi ro đối với hợp đồng và giải quyết nhanh chóng những trường hợp bồi thường phát sinh. Mục đích của việc này là hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp khắc phục thiệt hại tài chính do thiên tai và dịch bệnh gây ra.

Hy vọng rằng, việc giải quyết những bất cập hiện nay sẽ tiếp tục được triển khai và hoàn thiện trong tương lai. Chính phủ hy vọng rằng chương trình bảo hiểm con tôm sẽ giúp người dân trong việc khắc phục thiệt hại và đảm bảo ổn định an sinh xã hội nông thôn.