Cảm ơn bạn đã ghé thăm Cungnuoi.com. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua các biểu mẫu trên trang web.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc để cung cấp thông tin quảng cáo mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ chúng khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web đó.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].